10 syytä kuulua liittoon: OAJ puolustaa työntekijää

OAJ on mukana kehittämässä koulutusta, kasvatusta, sivistystä sekä suomalaista yhteiskuntaa. Tätä työtä tehdään yhdessä muiden järjestöjen, hallinnon edustajien, päättäjien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. OAJ on Akavan suurin jäsenjärjestö. Kansainvälisellä tasolla OAJ tekee yhteistyötä niin opettajien maailmanjärjestön EI:n, eurooppalaisen Etucen kuin pohjoismaisen NLS:n kanssa. Kumppanuudella ja verkostoitumisella luodaan pohjaa sivistyksen nimiin vannovalle yhteiskunnalle.

Yhteistyössä on voimaa

Kaj Raiskio, järjestöpäällikkö, OAJ

”Suomalainen yhteiskunta on rakentunut sopimusten varaan. Esimerkiksi työttömyysturva sekä äitiys- ja vanhempain-vapaa on saatu aikaan yhteistyössä valtion, työnantajien ja ammattijärjestöjen kesken.

Ammattiyhdistystoiminta on kuin rokotus. Kun riittävän suuri joukko työntekijöistä on järjestäytynyt, se antaa suojan koko jäsenkunnalle. Tässä ajassa on kuitenkin voimistuvaa itsekkyyttä. Paikallista sopimista ja työpaikkakohtaisia neuvotteluja esitetään ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin. Samalla on kuitenkin unohtunut se tosiasia, että kaikki työntekijät eivät ole neuvottelutilanteessa samassa asemassa. ”

 

Luottamus syntyy dialogissa

Olli-Pekka Heinonen, Opetushallituksen pääjohtaja

”Yhteistyö OAJ:n kanssa tarkoittaa minulle vuorovaikutusta, jossa kunnioitetaan kunkin toimijan roolia ja pyritään löytämään yhteisiä, kestäviä ratkaisuja. Vuoropuhelu on varsin mutkatonta ja ratkaisukeskeistä. Kun dialogia ja yhdessä tekemistä on paljon, syntyy myös luottamusta, jolloin puhelimeen on helppo tarttua.

Koulun arki ja kansalliset päätökset pitää saada aikaisempaakin paremmin kohtaamaan toisensa. Siinä OAJ on aivan keskeinen tekijä. Yhteistyötä helpottaa suuresti se, että Suomessa on yksi opettajien ammattijärjestö, joka kattaa koko alan. Kansainvälisesti se on harvinaista.”

 

Päivitettyä tietoa päättäjille

Sanni Grahn-Laasonen, opetusministeri

”OAJ on vahva vaikuttaja ja tärkeä yhteistyökumppani opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Maailman parhaat, korkeasti koulutetut opettajat ovat suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalka.

Opettajat ovat avainroolissa myös koulutuksen kehittämisessä.

On tärkeää, että päätöksiä tehtäessä päättäjillä ja vaikuttajilla on paras mahdollinen tutkimukseen perustuva käsitys siitä, mihin tulevaisuuden koulutusta pitäisi viedä.

Siksi opetusministeriö on perustanut yhdessä OAJ:n ja Opetushallituksen kanssa Sivistysakatemian.”

Sarja päättyy

Kymmenosaisessa juttusarjassa on kerrottu, miksi kannattaa olla OAJ:n jäsen. Tämä on sarjan viimeinen osa.

Katso kymmenen syytä kuulua liittoon