Maritta Poijärvi: Taiteen suurin salaisuus

“Kaiken merkityksellisyys ei käy ilmi sekunnissa eikä ehkä vuodessakaan: ei tunteiden, ei metsien, ei musiikin.” Kaija Saariaho.

Oletko koskaan kokenut hetkeä, jolloin taiteen äärellä kaikki muu unohtuu? Oletko uppoutunut kirjan sivuille, maalaukseen, istunut konsertissa tai teatterissa niin syvästi mukana, että olet kadonnut teoksen maailmaan?

Tuo tunne, joka hiipii ihon alle ja valtaa mielen, on taiteen suurin salaisuus. Se on voima, jota kuka tahansa meistä voi kokea.

 

Taide tarjoaa uusia näkökulmia oppimiseen ja kehittää luovaa ajattelua.

 

Taide voi herättää meissä tunteita ja kokemuksia, joita emme osaa edes kuvitella. Se voi myös toimia sillanrakentajana eri yhteisöjen ja kulttuurien välillä.

Ajatus siitä, että taide voisi rikkoa ennakkoluuloja ja yhdistää ihmisiä, on innostava ja rohkaiseva. Miettikää, millaisen maailman voisimme luoda, jos kaikki ihmiset tulisivat yhteen taiteen äärelle ja jakaisivat kokemuksiaan.

Taide tarjoaa meille tavan ilmaista vaikeita ja abstrakteja aiheita. Se auttaa meitä käsittelemään omia tunteitamme ja kokemuksiamme. Taide kehittää myös kriittistä visuaalista lukutaitoa ja viestintätaitoja, jotka ovat tärkeitä monilla elämänalueilla.


Taiteella on
myös välttämätön vaikutus liiketoimintaan ja työyhteisöihin. Se edistää luovuutta, tiimityöskentelyä ja innovaatioita sekä auttaa yrityksiä ja yhteisöjä viestimään brändiään ja arvojaan.

Taide voi parantaa asiakaskokemusta ja luoda työ- paikalle positiivisen ilmapiirin ja inspiroivan työympäristön. Se edistää työn- tekijöiden henkistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä.

Toimiessaan muutoksen edistäjänä ja ajankohtaisten keskustelujen herättäjänä taide vaikuttaa yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Se tarjoaa uusia näkökulmia oppimiseen ja kehittää luovaa ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä.


Astu uteliaasti
taiteen äärelle ja anna itsesi avautua uusille maailmoille. Rohkaise itseäsi kukoistamaan omana parhaana, rohkeana ja myötätuntoisena itsenäsi. Taide voi olla matka itsetuntemuksen, empatian ja luovuuden maailmaan.

 

Maritta Poijärvi toimii Espoon kuvataidekoulun rehtorina sekä psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.

Lue samasta aiheesta