Anna-Maja Henriksson: Nyt vahvistetaan perustaitoja ja tasa-arvoista koulua

Yksi suomalaisen peruskoulun ja koko koulutusjärjestelmämme tärkeimmistä tehtävistä on tarjota kaikille lapsille ja nuorille tasavertaiset edellytykset rakentaa omannäköisensä tulevaisuus taustasta riippumatta. Meidän on syytä panostaa peruskouluun, jotta voimme kaventaa oppimiseroja ja luoda kaikille lapsille mahdollisimman hyvät lähtökohdat.

Tärkeää työtä tehdään myös varhaiskasvatuksessa. Siellä luodaan perusta lapsen monipuoliselle kehitykselle, kasvulle ja oppimiselle. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on myönteisiä vaikutuksia oppimiseen vuosiksi eteenpäin.

 

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus panostaa perustaitoihin. Lisäämme vuosiviikkotunteja peruskoulun alaluokilla.

Näin varmistetaan, että jokainen lapsi todella oppii lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan tavalla, joka mahdollistaa siirtymisen eteenpäin oppimispolulla sekä täysipainoisen osallistumisen yhteiskuntaan. Elleivät oppilaat hallitse perustaitoja, emme voi taata tasavertaisia edellytyksiä kaikille.

Merkittävä teko, joka tukee yksilön oppimista ja kehittymistä, on panostus kolmiportaisen tuen toimivuuteen koulun arjessa.

 

Haluamme myös vähentää opettajien hallinnollista taakkaa.

 

Rahalliset sijoitukset kulkevat käsi kädessä sisällöllisten uudistusten kanssa. Ilman asianmukaista tukea monen oppilaan oppiminen vaikeutuu ja mahdollisuudet pärjätä koulussa heikkenevät. Kehittämistyö kolmiportaisen tuen vahvistamiseksi on tärkeää tulevaisuuden tasavertaisuutta tukevaa työtä.

Haluamme myös vähentää opettajien hallinnollista taakkaa.

 

Merkittävistä kehittämishankkeista on syytä mainita myös tasa-arvorahan vakiinnuttaminen ja peruskoulun tulevaisuustyö. Oppimiserojen kaventaminen ja tasavertaisten edellytysten luominen ovat nyt keskiössä. Tästä olen hyvin ylpeä.

Suomi on nostettava takaisin maailman kärkeen ja suomalaisten osaamistaso takaisin kasvu-uralle. Tällä hallituskaudella panostamme perusasioihin.

 

Anna-Maja Henriksson on opetusministeri.

Lue samasta aiheesta

Kolumnit ja Pakinat

Maritta Poijärvi: Taiteen suurin salaisuus

28.08.2023
Kolumnit ja Pakinat

Arno Kotro: Olenko kuin Alkon myyjä?

08.06.2023
Kolumnit ja Pakinat

Emppu Laakkonen: Hyvää kesälomaa -ko?

25.05.2023