Tällainen on perhemyönteinen työpaikka – OAJ nimettiin edelläkävijäksi

OAJ:n toimisto nappasi tasa-arvovaltuutetun edelläkävijä-tunnuksen perhemyönteisyydestä.

OAJ:n toimisto on läpäissyt tasa-arvovaltuutetun testin ja sai toukokuussa edelläkävijän tittelin.

Yhdessä henkilökuntayhdistyksen kanssa OAJ:n johto on muun muassa kehittänyt työntekijöilleen toimintamalleja ja henkilöstöetuja, jotka helpottavat työntekoa silloin, kun lapset tai iäkkäät vanhemmat kaipaavat hoitoa.

Viimeisin uudistus on sairaan lapsen hoitopalvelu, jossa työnantaja maksaa hoitokulut maksimissaan neljän päivän ajalta. Työntekijä saa päättää, jääkö itse hoitamaan lasta vai palkkaako hoitajan kotiin.

 

Perhemyönteisyys näkyy hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Kirsi Valton mukaan kaikessa OAJ:n toiminnassa, kuten rekrytoinneissa, perhevapaissa, työaikajoustoissa, esimiesten koulutuksissa ja tasa-arvosuunnitelmissa. Tarvittaessa voidaan sopia esimerkiksi lyhennetystä työajasta tai etätyöstä.

– Edelläkävijyys on yksi OAJ:n arvoista. Siksi tuntuu erityisen hienolta olla edelläkävijä myös henkilöstöpolitiikassa.

Tasa-arvovaltuutetun #edelläkävijä- kampanja perhemyönteisten työpaikkojen edistämiseksi alkoi keväällä. Nykyaikainen työnantaja ymmärtää, että tasa-arvon edistäminen työpaikalla sitouttaa ja motivoi työntekijöitä, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara totesi kampanjan alussa.

Laki kieltää syrjinnän raskauden tai perhevapaan perusteella. Tasa-arvovaltuutettu saa silti jatkuvasti yhteydenottoja etenkin naisilta, joiden työsuhde on uhattuna raskauden tai perhevapaan vuoksi.

 

Miten perhemyönteisyyttä sitten edistetään työpaikoilla? Rekrytoinneissa ei anneta perhetilanteen vaikuttaa valintaan ja työntekijöitä kannustetaan käyttämään oikeuttaan perhevapaisiin.

Esimies käy perhevapaan lähtö- ja paluukeskustelun työntekijän kanssa ja perehdyttää vapaalta palaajan työhön. Perhe-myönteisyys on osa kehityskeskusteluja ja perhetilanteisiin liittyviä joustoja kehitetään.

Perhemyönteisessä työpaikassa myös johto käyttää perhevapaita ja kouluttaa esimiehiä perhevapaisiin liittyvässä lainsäädännössä.

 

Lue samasta aiheesta