Harjoittelupäiväkodit tulevat – Oulun pikkunorssissa harjoitellaan, tutkitaan ja kokeillaan uusinta uutta

Ministeriö haluaa tuoda harjoittelukoulut varhaiskasvatukseen. Oulussa näistä pikkunorsseista on jo kokemusta.

Opettajaopiskelijoiden harjoittelukoulutoimintaa halutaan laajentaa varhaiskasvatukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö etsii uusia malleja varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen kehittämiseen ja jakaa yliopistoille 1,2 miljoonaa euroa valtion rahaa harjoittelupäiväkotitoiminnan kokeiluun.

Oulussa ensimmäinen pikkunorssi Lastu perustettiin jo vuonna 2013 ja pian sen jälkeen harjoittelupäiväkotitoiminta laajeni Sampolan päiväkotiin. Sampola ja avoin päiväkoti Lastu ovat varhaiskasvatuksen tutkimuksen ja opettajankoulutuksen kehittämisyksiköitä. Toiminta on kaupungin ja yliopiston yhteistyötä.

− Tämä on win-win-tilanne meille kaikille: kaupungille, yliopistolle ja päiväkodille. Yliopisto saa tutkimusyksikön ja me saamme käyttöömme uusimman tutkimustiedon ja metodit sekä mahtavia ideoita. Näin voimme vastata varhaiskasvatuksen tavoitteisiin sekä kehittää opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen laatua, päiväkotien johtaja Susanna Haapsamo kertoo.

Tämä on win-win-tilanne meille kaikille.

Sampolassa ja Lastussa vilisee opiskelijoita, tutkijoita ja kansainvälisiä vieraita. Tutkimuspäiväkodiksi rakennetuissa tiloissa opiskelijat voivat havainnoida ja harjoitella pienten lasten opettajuutta opintojensa eri vaiheissa.

Haapsamo muistuttaa, että varhaiskasvatuksen perustehtävä, lapsen oppimisen ja kasvun tukeminen, on pikkunorsseissakin etusijalla.

Oulussa kaupunki on sitoutunut tuottamaan varhaiskasvatuspalvelun ja yliopisto tarjoaa kampuksella sijaitsevan yksikön tilat. Yhteistyösopimus edellyttää, että harjoittelupäiväkodeissa on yliopistokoulutetut opettajat ja johtaja, jotka kykenevät ohjaamaan tulevia opettajia, ovat vahvoja varhaispedagogiikan osaajia sekä valmiita arvioimaan omaa toimintaansa, kehittymään ja oppimaan uutta.

– Opettajiemme täytyy olla pedagogiikan aallonharjalla, saada täydennyskoulutusta ja tuntea hyvin varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet. Työn suola on jatkuva kehittäminen, Haapsamo sanoo.

Pikkunorsseissa harjoittelee ensisijaisesti tulevia varhaiskasvatuksen opettajia, mutta toisinaan myös luokan-, aineen- ja erityisopettajia. Käytännön varhaiskasvatustyön lisäksi Sampolassa ja Lastussa on menossa useita pro gradu -tutkielmia ja väitöstutkimuksia sekä kansainvälisiä tutkimushankkeita.

− Olemme saaneet olla osa suomalaista varhaiskasvatuksen tutkimusta, päässeet kehittämään opetuksen ja harjoittelujen sisältöjä sekä jalkauttamaan uusinta tutkimustietoa arkeen, Haapsamo kertoo.

 

Yliopistot voivat hakea ministeriön erityisavustusta harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen 11.3.2019 saakka.