Ope suosittelee: Monimuotoisuutta viheralueille

Tästä opin
Hulevesi tarkoittaa sadevettä väärässä paikassa ja se voi saada aikaan tulvan. On tärkeää ottaa asia esille viheralan koulutuksessa. Koulumme naapurissa Espoossa sijaitsee piharakentamisen näyttelypuisto Marketanpuisto, joka on laatinut hulevesistä havainnollisen videosarjan. Se kertoo sateen vaikutuksesta rakennetuilla pinnoilla. Olisi mietittävä erilaisia tapoja sadeveden talteenottoon ja huolehdittava siitä, että kasvien peittämiä alueita on riittävästi. Rakennetut pinnat, kiveykset ja asfaltti eivät yleensä läpäise riittävästi vettä.
marketanpuisto.fi -> Hulevesivideot

 

Tähän haluan tarttua
Luonnon monimuotoisuuden tukeminen kiinnostaa minua. Kaupunkien viherverkot vaikuttavat merkittävästi luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Viheralan ammattilaisille suunnattu julkaisu kertoo niittyjen ja maisemapeltojen hoidosta kaupunkiympäristössä mutta sopii kaikille niityn hoidosta innostuneille. Luonnonmukainen niitty edistää monimuotoisuutta.
Riikka Söyrinki ja Auli Hirvonen: Niityt ja maisemapellot – Kunnossapidon yleiset työohjeet. Viherympäristöliitto ry 2020.

 

Tästä innostun
Käsillä tekeminen tuo vastapainoa opetustyölle, ja käsityöt ovat monivuotinen harrastukseni. Kun joku työhön liittyvä asia tuntuu erityisen hankalalta ja aivot tarvitsevat lepotauon, alan neuloa villasukkia. Neulominen ruokkii luovuutta. Neulon itselleni ja muille, ja on palkitsevaa, kun työ valmistuu. Taitoliiton verkkosivuilla on paljon hienoja kuviosukkien ja muiden neuleiden ohjeita.
taito.fi/tee-itse

 

Vinkit antoi ruotsinkielisen ammattioppilaitos Axxellin puutarha-alan opettaja Anna Pensas Siuntiosta. Häntä inspiroivat taideteokset, joita rakas ystävä, kuvataiteilija Sonja Löfgren, maalaa langoilla.