Näin ys-aika saadaan riittämään

Hyvällä suunnittelulla yhteisuunnitteluaika pysyy aisoissa. Hämeenlinnassa periaatteena on, ettei ys-aika ylity.

Hämeenlinnassa on kehitetty Excel-taulukko, jonka avulla opettajien yhteissuunnittelutyöajan käyttöä on helppo suunnitella ja seurata. Koulut ovat voineet muokata taulukkoa tarpeen mukaan.

Jukolan koulussa opettajat suunnittelevat ys-ajan käytön tehtävänsä mukaan.

− Esimerkiksi erkkaluokan opettajilla ys-suunnitelma on erilainen kuin alkuopella tai kielen lehtorilla, sanoo rehtori Susanna Lamminpää.

Rehtori tarkastaa ja kerää suunnitelmat. Jos jotain pitää muuttaa, hän käy muutokset läpi yhdessä kyseisen opettajan kanssa.

Perusopetuksessa ys-aikaa on 126 tuntia vuodessa. Opettajien kokouksille ja tiimeille lohkaistaan Jukolassa ys-ajasta noin 38 tuntia eli noin tunti viikossa. Jäljelle jäävä ys-aika jaetaan tehtävien mukaan.

 

Ennen lomia Lamminpää kyselee opettajilta, miten ys-tunnit ovat riittäneet. Jos opettaja kuormittuu jostakin, niin sitten helpotetaan muualta.

− Arjen työssä voi olla monta muuttujaa ja ys-suunnitelman pitää pystyä joustamaan. Periaatteena on kuitenkin, ettei ys-aikaa voi ylittää, hän toteaa.

Ys-ajan suunnittelu on Lamminpään mielestä tärkeää. Se tukee opettajan työtä eikä ole missään tapauksessa valvonnan mekanismi. Lähtökohtana on, että esimies ja työntekijä luottavat toisiinsa.

Jukolassa käytetään ys-aikaa tehokkaasti ja Lamminpää kertoo, että pitkät opettajankokoukset ovat vaihtuneet napakoihin infoihin.

 

Neuvottelujohtaja Petri Lindroos OAJ:stä on huolissaan siitä, että opettajien ys-aika ei aina riitä.

− Suuri osa ys-ajalla tehtävästä työstä on sellaista, että sen tekemisen aika ja paikka on opettajan päätettävissä, kuten yhteydenpito vanhempiin. Ys-ajan suunnittelussa on pidettävä huoli siitä, että aikaa riittää myös muuhun kuin työpaikalle sidottuihin tehtäviin, Lindroos sanoo.

 

OAJ on kehittänyt jäsenilleen työkalun ys-ajan suunnitteluun ja seurantaan. Se löytyy osoitteesta:

oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/vipu