Laki suojaa epäkohdista ilmoittanutta – varhaiskasvatuksen ongelmat halutaan näkyviin

Lakimuutoksen myötä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on velvollisuus ilmoittaa epäkohdista tai niiden uhista varhaiskasvatuksessa. Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen opetusministeriöstä rohkaisee tekemään ilmoituksia matalalla kynnyksellä.

Milloin epäkohdasta kannattaa ilmoittaa ja miksi?

Ilmoitus kannattaa tehdä aina, kun tuntuu siltä, että arjen toiminnassa on epäkohta, joka voi johtaa lainvastaiseen tilanteeseen.

Ilmoittaminen on tärkeää, jotta ongelmat saadaan näkyviin. Ei haittaa, vaikka ilmoitus raukeaisi. Siinäkin tapauksessa päiväkodin johtaja on saanut tietää, mikä henkilöstöä huolettaa. Tiedon perusteella voidaan kehittää toimintaa ja tehdä asioita entistä paremmin.

 

Pitäisikö henkilöstövajeesta ilmoittaa?

Jos esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajan mielestä henkilöstöä on omassa ryhmässä liian vähän, hän voi tehdä siitä ilmoituksen. Jos resurssit eivät riitä, niitä pitää lisätä.

Henkilöstömitoitusta ei voi laskea usean toimipaikan kesken, eikä hallinnollista johtajaa voi laskea mitoitukseen, ellei hän oikeasti toimi lapsiryhmässä. Mitoitusta ei saa ylittää jatkuvasti, eikä missään vaiheessa saa tulla sellaista tilannetta, että lasten turvallisuus vaarantuu.

 

Miten ilmoitus tehdään ja millä ajalla?

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, eikä siihen kannata tuhlata liikaa aikaa. Sen voi kirjoittaa vaikka ruutupaperille omalla nimellä tai porukan kesken.

Ilmoitus voi olla esimerkiksi sellainen, että “Vaapukoilla on ollut viikon henkilöstövajetta” tai että “Janiorvokki ei ole saanut tarvitsemaansa tukea”.

 

Voiko ilmoittajalle tulla ikäviä seurauksia?

Lain mukaan ilmoittajalle ei saa koitua kielteisiä seurauksia. Ilmoituksen tekijää ei saa syrjiä esimerkiksi työvuoroissa tai loma-ajoissa.

 

Mikä suojaa päiväkodinjohtajaa kielteisiltä vastatoimilta?

Johtajaa suojaavat eri lait kuin työntekijöitä. Ilmoituksen vastaanottaminen ja sen eteenpäin vieminen ovat päiväkodinjohtajan lakisääteisiä lisätehtäviä, joiden toteuttamisesta ei saa seurata ikäviä vastatoimia.

 

Miten ilmoitus käsitellään?

Päiväkodinjohtajan pitää ryhtyä heti toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi hänen on toimitettava tieto ilmoituksesta kunnan johtavalle viranhaltijalle.

Joissakin kunnissa on keksitty, että päiväkotien johtajat kokoavat ilmoitukset väliportaan johdolle. Tämä ei ole lain mukaista.