Kysy järjestöltä: Joulujuhla työaikasuunnitelmaan

Päiväkodin joulujuhlajärjestelyt tehdään suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajalla, mutta itse juhla ei ole sak-aikaa.

Päiväkodeissa vietetään pian joulujuhlia. Onko juhla työaikaa?

Kyllä on. Joulujuhlien suunnitteluun tarvittava aika on opettajalle sak-työaikaa eli varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin varattua aikaa. Sen sijaan itse juhla on lapsiryhmässä tehtävää työtä ja yhteistyötä vanhempien kanssa, eli se ei kuulu sak-työaikaan.

 

Missä joulujuhlaan kulunut aika otetaan huomioon?

Työvuoroluettelon tarkoitus on, että siihen merkitään kaikki tarvittava työaika etukäteen. Kun joulujuhla suunnitellaan hyvissä ajoin, se pystytään ottamaan huomioon etukäteen työviikon säännöllisessä työajassa eikä synny ylityötä.

Joulujuhlaan tarvittavan ajan pitää tasoittua työviikon tai tasoittumisjakson aikana, ellei ole sovittu viikkoa pidemmän tasoittumisjakson käytöstä.

 

Entä jos joulujuhlaa ei ole merkitty työvuoroluetteloon?

Ellei joulujuhlaan tarvittavaa työaikaa oteta etukäteen huomioon ja se tehdään säännöllisen työajan lisäksi, siitä tulee ylityötä, joka pitää korvata virka- ja työehtosopimuksen mukaan korotettuna. Se tarkoittaa, että kahdesta ylityötunnista työntekijä saa korvauksen kolmelta tunnilta. Työstä kello 18 jälkeen tulee myös iltatyökorvaus.

 

Miten vuosi sitten käyttöön tullut sak-työaika on otettu käyttöön päiväkodeissa?

Kuntien ohjeet ovat pääosin vastanneet sopimusmääräyksen sisältöä, mutta joidenkin työnantajien käytäntö vaatii vielä hiomista.

OAJ tekee helmikuussa aiheesta kyselyn varhaiskasvatuksen opettajille.

 

Kysymyksiin vastasi OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson.

Lähetä kysymyksiä: yhteydenotto.oaj.fi