Amisreformi aikaisti näyttöjä

Oppimisperusteisuus ja yksilölliset opintopolut saavat osan opiskelijoista kiirehtimään näyttöihin turhan nopeasti.

Ammatillisen reformin toimeenpano on edennyt asianmukaisesti ja tehostanut koulutuksen toteuttamista, kertoo Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys. Reformin myötä käyttöönotettu osaamisperusteisuus mahdollistaa aikaisempaa paremmin yksilölliset opintopolut ja opintoajat.

Reilut 25 vuotta ammatillisessa koulutuksessa työskennellyt kone- ja metallialan lehtori Juha Karlström koulutuskuntayhtymästä Osaosta Oulusta pitää osaamisperusteisuutta positiivisena muutoksena. Välillä hän silti pohtii, korostuuko yksilöllisyys liikaa.

– Tavoitehakuiset opiskelijat pyrkivät aika ajoin kovin kiireellä näyttöihin. Ryhmän mukana kulkeminen ja asioiden perusteellinen opiskeleminen saattaisi kuitenkin parantaa valmiuksia ja vähentää ryhmän hajaantumista.

Reformi toi mukanaan myös jatkuvan haun. Sen ansiosta opiskelijat voivat aloittaa opintonsa pitkin lukuvuotta. Jatkuva oppiminen on normaalia valtionosuusrahoitteista toimintaa, mutta vakuutusyhtiö voi joissakin tapauksissa rahoittaa yksittäisen henkilön opiskelua. Pääväylä ammatilliseen koulutukseen on jatkuva haku, mutta peruskoulunsa päättävät hakeutuvat yleensä koulutukseen yhteishaun kautta. TE-toimistot valitsevat opiskelijat työvoimakoulutuksessa, jota rahoitetaan opetusministeriön valtionosuusrahoituksella.

 

Aikuisten ja nuorten yhtäaikaisessa kouluttamisessa on Karlströmin mukaan hankaluutensa. Kaikilla opiskelijoilla pitäisi olla omaa osaamistasoaan vastaavaa mielekästä tekemistä.

Lisäksi kone- ja metallialalla on otettava huomioon laitteiden suuri määrä. Liika yksilöllisyys voi olla työturvallisuusriski, jos saman laitteen ääressä on hyvin eritasoisia opiskelijoita.

Mutta muuten aikuisten opiskelu nuorten kanssa samassa ryhmässä on Karlströmin mukaan rauhoittanut opiskelua.

– Monilla aikuisilla on pitkä työura takanaan, ja he siirtävät nuorille työntekemisen mallia. Nuoret taas pystyvät auttamaan teoriaopinnoissa, joista aikuisilla voi olla pitkäkin aika.

 

Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö tukee työelämälähtöistä koulutuksen järjestämistä. Korona-aikana työelämäyhteistyö on kuitenkin kärsinyt.

Opintojen suorittaminen etänä on monelle liian vaikeaa. Karlström kertoo, että alun- perin etänä opetetut ammattiaineet piti tänä lukuvuonna käydä läpi uudestaan lähiopetuksessa.