Lukijan mielipide: Työkokemus on tärkeä rekrytoinnin peruste

Mirkku Valkola kirjoitti Opettaja-lehden 7/9.4. Tätä mieltä -palstalla, että ammatilliselta puolelta opinto-ohjaajaksi valmistuneella olisi huonot mahdollisuudet saada virka peruskoulusta tai lukiosta.

Olen valmistunut ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajaksi. Tämän jälkeen tein töitä peruskoulussa ensin määräaikaisena ja lopulta vakituisena.

En usko työnantajien vertailevan työnhakijoita sen perusteella, mistä he ovat valmistuneet. Rekrytoinnissa otetaan kelpoisuuden lisäksi huomioon soveltuvuus, työkokemus, koulutusjärjestelmän tuntemus, muut taidot ja osaaminen.

Valkola esittää, että rekrytoinnissa huomioidaan vain ne, jotka ovat jo aiemmin työskennelleet samalla koulutusasteella. Hän harmittelee, että rehtorit ovat kehottaneet ottamaan ensin vastaan saman koulutusasteen sijaisuuksia, jotta hakijan olisi mahdollista saada vakituinen työsuhde.

Vakituisesta työstä ei varmasti ole helppo siirtyä määräaikaisiin tehtäviin. Rehtoreiden kehotus kuulostaa kuitenkin järkevältä.

Kävin läpi avoimia opettajan työpaikkoja, ja kaikissa toivottiin tai edellytettiin kokemusta kyseisen koulutusasteen työtehtävistä.

Se, että opolla on Valkolan kuvaamaa käytännön tuntemusta ammatillisesta peruskoulutuksesta ja muustakin korkeakouluopiskelusta kuin kasvatustieteistä, on erinomainen lisä. Mutta olisi varmasti hyvä, että vakituiseen työsuhteeseen valittavalla olisi kokemusta kyseisestä koulutusasteesta.

Peruskoulun opona koen, että työssäni on tehtäviä, joita voi oppia vain työkokemuksen kautta. Näin oletan olevan muissakin tehtävissä.

 

Antti Nyman

oppilaanohjaaja, Suomen opinto-ohjaajien hallituksen jäsen