Puheenjohtajalta: Vahvempi, vaikuttavampi, näkyvämpi

Kaksi vuotta sitten asetimme tavoitteeksi, että OAJ olisi entistä vahvempi, vaikuttavampi ja näkyvämpi. Kaiken toimintamme lähtökohtana tulee olla jäsenten etu.

OAJ:n järjestökuvatutkimuksen tuoreet tulokset kertovat, että olemme yhdessä onnistuneet parantamaan jäsentyytyväisyyttämme merkittävästi. Edellinen tutkimus tehtiin kolme vuotta sitten.

Jäsenet arvioivat järjestön toiminnan kohentuneen kaikilla osa-alueilla. OAJ:n jäsenyyden suosittelijoiden määrä on kasvanut 56 prosenttia ja järjestön tunnettuus noussut 25 prosenttia. Tyytyväisimpiä oltiin edunvalvontaan, jäsenpalveluihin ja viestintään.

Kokemus OAJ:n jäsenyyden kannattavuudesta on kasvanut 23 prosenttia. Tästä tuloksesta kuuluu iso kiitos ennen kaikkea jäsenille, OAJ:n päättäjille ja aktiiveille sekä toimiston henkilöstölle.

 

Jäsenyyden suosittelijoiden määrä on kasvanut 56 prosenttia.

 

Tässä suunnassa on hyvä jatkaa OAJ:n uuden strategian ohjaamana. Valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti keskitymme kahteen ydintehtävään: edunvalvontaan ja jäsenpalveluihin.

Edunvalvonnan ja neuvottelutoiminnan haasteet eivät vähene lähivuosina. Vaikuttamistyöllä ja viestinnällä on entistä suurempi merkitys, jotta saamme OAJ:n tavoitteita näkyviin ja tuloksia aikaan.

 

Tämän lehden mennessä painoon yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten sopimusneuvottelut ovat kesken. OAJ tavoittelee itsenäistä ja oikeudenmukaista palkkaratkaisua.

Tarvitsemme opettajiksi ja esihenkilöiksi motivoituneita ja tehtäväänsä sitoutuneita, kelpoisia opettajia. Edellytyksenä tälle ovat kilpailukykyinen palkkaus ja palvelussuhteen ehdot koko opetusalalla.

Jatkamme edelleen vaikuttamistyötä muun muassa lakisääteisen vientimallin torjumiseksi. Palkoista ja työehdoista neuvotteleminen on liittojen, ei poliitikkojen tehtävä.

Meneillään ovat myös keskustelut aikuiskoulutustuen korvaavasta mallista. Jatkokouluttautuminen opetusalalla pitää varmistaa.

 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!

 

Katarina Murto
» katarina.murto@oaj.fi
X:ssä @KatarinaMurto