Lukijan mielipide: Oppivelvollisuuden pidentäminen ei tue kaikkia

Miten juuri voimaan tullut oppivelvollisuuden pidennys toimii käytännössä?

Oppilaalla on edelleen oikeus opiskella perusopetuksessa sen lukuvuoden loppuun, jolloin hän täyttää 17 vuotta, tähän uusi laki ei tuonut muutosta.

Kunnat ovat kysyneet Opetushallitukselta ohjeita oppivelvollisuuslain tulkintaan. Ohjeiden mukaan oppilas tulee ohjata suorittamaan loput perusopetuksen oppimäärästä muihin oppilaitoksiin – yleisimmin aikuisten perusopetukseen tai toiselle asteelle.

Peruskouluilla ei siis ole velvollisuutta pitää oppilaita kirjoilla 18 ikävuoteen asti. Mutta heillä on velvollisuus ohjata oppilas jatkamaan peruskouluopintoja muualle, jossa oppilaalla on velvollisuus suorittaa opintoja 18 ikävuoteen asti.

Onko tämä kannustava reitti? Pahimmat ”kapinavuodet” ohittaneelle nuorelle siirtyminen tutusta koulusta, erityisluokasta tai sijoituskodista täysiin uuteen voi katkaista opintopolun.

Onko mahdoton ajatus laajentaa lain tulkintaa sekä käytännön ohjeistusta siihen suuntaan, että peruskoulut voivat pitää edelleen oppilaat kirjoilla 18 ikävuoteen saakka?

Tällöin ainakin paremmin mahdollistettaisiin lain tarkoittama hyvä henki, jolla tuetaan ja laajennetaan nuoren opintopolkua kohti tavoitetta saattaa peruskoulu kunnialla maaliin.

 

Vesa Koskiaho

erityisopettaja, Hamina