Lukijan mielipide: Onko opettaja julkisen vallan käyttäjä?

Virka- ja työsuhde ovat lähentyneet. Radikaalein ero on irtisanomissuojassa. Virkasuhde palautuu, jos irtisanominen on laiton. Työsuhteessa laittomuudesta seuraa vahingonkorvaus.

Virkamiesten erilaista asemaa on perusteltu virkavastuulla. Sitä tehostavat rikoslain virkarikoskohdat ja kurinpito. Eroa työntekijän työsopimuslain mukaiseen kurinpitoon on vähän. Työntekijäkin on vastuussa sanoistaan ja vapaa-ajan käytöksestään.

Virkamiehen toimipaikan vaihtaminen on helpompaa kuin työntekijän. Virkamiestä kuullaan. Se ei kuitenkaan vaikuta työnantajan määräysvaltaan. Työsuhteissa edellytetään irtisanomisperustetta, työpaikan loppumista.

Toimipaikan yksipuolinen muutos voi vahingoittaa kodin ja koulun yhteistyötä. Se voi olla jopa rangaistuskeino. Perusteet toimipaikan vaihdokselle olisi yhtenäistettävä.

Etäopettajuudessa virka erkaantui entisestä ja vei lähelle työsuhteisten joustoja.

Opettajat käyttävät julkista valtaa: kurinpitoa ja arviointia. Opettajan vallankäytön rinnastaminen tuomioistuimiin tai poliisiin ei ole nykyaikaa. Varsinaisesta kurinpitovallasta opettajien kohdalla ei voi puhua.

Etäopetuksessa kasvatustehtävä väheni. Poikkeusoloissa opettajat määrättiin muualle kuin koulun oppimisympäristöön.

Perusopetuslaissa ei ole etäopetusta, mutta opettajat kiittivät sitä. Sen sanottiin onnistuneen ja jatkoa toivottiin.

Etäopettajuudessa virka erkaantui entisestä ja vei lähelle työsuhteisten joustoja. Kokeilu osoitti, että joustot ovat opetusalalla toivottuja.

Kikyssä viran ja työsuhteen ero korostui. Työntekijöillä ei voinut teettää kiky-tunteja, jos työajasta oli sovittu työsopimuksin. Virkamiehen piti tehdä kiky-tunnit. Kiky-sopimus oli kuitenkin väliaikainen poikkeus.

Ovatko erilliset sopimusjärjestelmät tarpeen? Säästöä syntyisi, jos sääntelyä, työmarkkinaneuvotteluja ja hallintoa vähennettäisiin. Yhdenvertaistamisen saadessa kannatusta virkamiesinstituution purkamisen voisi aloittaa kunnissa, etenkin opetustyössä.

 

Pirkko Eerola-Pilvi

varatuomari ja erityisopettaja

 

Teksti perustuu Oikeus-lehdessä 1/2020 julkaistuun artikkeliin Tarvitaanko eri sopimusjärjestelmät työntekijöille ja virkamiehille?