Lukijan mielipide: Lapset ovat tulevaisuus

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa ei saa säästää, se on ykkösvaaliteemani.

Työpaikkani, Myllymäen koulu, on Mäntsälän suurin alakoulu.

Monissa kouluissa yleisopetuksen luokkiin on pysyvästi integroituna erityisen tuen oppilaita, mutta henkilökuntaa on liian vähän. Flunssakaudella ohjaajat ovat pienluokissa ja sijaisia on vaikea saada. Siinä saa olla melko yksin oppilaiden kanssa, vaikka työtä riittäisi monelle.

Lasten pahoinvointi näkyy tavallisillakin luokilla, pienluokista puhumattakaan. Parhaimmillaan integrointi ja samanaikaisopettajuus on hyvä järjestely, kun tilanteessa voidaan joustaa oppilaiden sen hetken tarpeiden mukaan. Mutta toimiviin järjestelyihin tarvitaan rahaa.

Myös hyvinvointialueen ja koulujen välinen yhteistyö sekä oppilaan tuki pitää saada toimimaan aukottomasti. Ennaltaehkäisevään työhön ei juuri pystytä tällä hetkellä.

 

Vaikka asuinalueiden eriytyminen näkyy lasten oirehtimisena myös pienehköissä uusmaalaisissa kunnissa, on monikulttuurisuudella meille kaikille tärkeä ja Suomen tulevaisuuden kannalta hyvä viesti.

Joulujuhlassamme laulettiin ”We wish you a merry christmas” kaikilla kielillä, joita koulun oppilaat puhuvat äidinkielenään. Erikielisiä säkeistöjä kertyi 12. Monikulttuurisuus on rikkautta ja tärkeä ilmiö myös työvoiman saatavuuden kannalta.

Suomalainen tasa-arvoinen peruskoulu on yhteiskuntamme kulmakivi. Kaikilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet ponnistaa huipulle kaikista taustoista. Koulussa pitää keskittyä nykyistä enemmän perusasioihin ja turvallisen lapsuuden luomiseen oppilaille.

 

Katri Heinmurto
luokanopettaja
eduskuntavaaliehdokas (kesk.) Uudeltamaalta