Lukijan mielipide: Järkevää tarkkuutta valtakunnalliseen opsiin, kiitos

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet uusitaan noin kymmenen vuoden välein. Vielä en ole kuullut ilmoitusta opetussuunnitelmatyön aloittamisesta. Nyt lienee kuitenkin korkea aika ilmaista toiveita joskus alkavalle ops-kierrokselle.

Nykyistä opsia luotaessa peruskoulun oppimäärät määrättiin valtakunnallisesti. Tämän lisäksi jokaisessa kunnassa oli työryhmä, joka arvioi – ilmeisesti paikallistietämyksensä perusteella – oman kuntansa ja koulunsa tarpeita. Näistä syntyivät kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat.

Miksi opetusjärjestyksen pitää vaihdella alueellisesti?

Kunta- ja opettajakohtainen itsenäisyys on sinänsä myönteistä, mutta opettajan työn itsenäisyyteen ei vaikuta se, määrääkö kunnallinen vai valtakunnallinen työryhmä mekaniikan asiat käsiteltäviksi seitsemännellä vuosiluokalla.

Haitta on toisaalta selvä. Kun oppilas muuttaa toiselle paikkakunnalle, hän on saattanut opetella asioita eri järjestyksessä kuin uudella paikkakunnalla on opetetaan.

 

Miksi opetusjärjestyksen pitää vaihdella alueellisesti?

 

Vetoan nyt Opetushallituksen suuntaan, että valtakunnallisen opsin perusteista vastuussa olevat asiantuntijat ottaisivat jatkossa sen vastuun, joka heille kuuluu.

Toivon, että vuosiluokkien oppimäärät määrättäisiin järkevällä tarkkuudella valtakunnallisesti. Tähän työhön voi tietenkin käyttää paikallisten opettajien asiantuntemusta niin paljon kuin sielu sietää.

Kuntien muodostama tilkkutäkki ja pähkäily samojen asioiden parissa ei kuitenkaan ole kenenkään etu.

Mutta kiirettä uudistukseen ei ole.

 

Petri Niemi, Kotka

 


 

Lähetä kirjoituksesi mielipidepalstalle lomakkeella, jonka löydät osoitteesta opettaja.fi/lukijalle.

Toimitus editoi tekstit. Julkaisemme kirjoituksen nimimerkillä vain poikkeustapauksessa.