Lukijan mielipide: Hyvä metsänhoito on ilmastoteko

Ilmastomuutoksen ja monimuotoisuushuolien myötä metsien käyttö puhuttaa. Ratkaisuksi tarjotaan esimerkiksi metsien talouskäytön lopettamista, avohakkuiden kieltämistä tai siirtymistä jatkuvaan kasvatukseen.

Yksinkertaiset ratkaisut houkuttelevat mutta päästäänkö niillä toivottuun lopputulokseen?

Yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi on asetettu kokonaiskestävyys, jossa ilmastollinen, ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys olisivat tasapainossa.

 

Päätoimittaja Minna Ängeslevä kirjoitti Opettajassa 16/2021 metsistä ja nuorten ilmastoahdistuksesta. Seuraavassa muutamia metsäammattilaisen ajatuksia metsien käytöstä.

Taloudellisesti kestävää metsätaloutta on osattu Suomessa harjoittaa jo yli sadan vuoden ajan. Meillä metsä on pysynyt metsänä toisin kuin monissa muissa maailmankolkissa.

Hyvä metsänhoito on ollut myös hyvää ilmastopolitiikkaa. Hiiltä on sidottu puustoon niin, että sadan vuoden mittaushistorian aikana metsiemme puuvaranto on noussut 1,4 miljardista 2,5 miljardiin kuutiometriin vaikka puuta on korjattu tuplasti nykypuuston määrä.

Puutuotteet, paperi, kartonki ja puun sivujakeista saatu energia ovat korvanneet fossiilitalouden tuotteita.

Jokaisella metsähehtaarilla voi tehdä enemmän luonnon hyväksi.

Juuri nyt metsäala tekee hartiavoimin töitä ekologisen kestävyyden parantamiseksi. Talousmetsien luonnonhoitoa viedään osaksi arkimetsänhoitoa.

Jokaisella metsähehtaarilla voi tehdä enemmän luonnon hyväksi, esimerkiksi jättää säästöpuita, tehdä tekopökkelöitä, säästää lahopuuta, jättää suojavyöhykkeitä tai riistatiheiköitä. Arvokkaimpia metsiä siirretään pysyvään suojeluun.

Asenne suojeluun on nykyisin hyvä vapaaehtoisuuteen perustuvien suojeluohjelmien, kuten Metson, myötä.

 

Metsäluonnosta kerättävän uuden täsmätiedon avulla voimme turvata kasvi- ja eläinlajien elinolosuhteiden säilymisen paremmin. Uhanalaisten lajien tilanne paranee, kun niitä osataan paremmin auttaa.

Metsäala haluaa tuoda toivoa ympäristöuhkien keskelle ja tarjota ratkaisuja kohti kestävämpää elämäntapaa.

 

Jouni Väkevä

Suomen metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö

 

Haluatko kirjoittaa Opettaja-lehden Tätä mieltä -palstalle? Ohjeet löydät täältä.