Lukijan mielipide: Amkista valmistuneella opinto-ohjaajalla on paljon annettavaa

Mirkku Valkola kiinnitti huomioni kirjoittaessaan ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opiskelleiden opinto-ohjaajien pätevyyden arvostuksesta Opettajassa 7/9.4.2021.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut kouluttavat opettajia, opinto-ohjaajia ja erityisopettajia.

Opettajan 60 opintopisteen pedagogisiin opintoihin voi hakea henkilö, jolla on opettavasta alasta riippuen korkeakoulututkinto sekä alakohtaista työkokemusta kolmesta viiteen vuotta. Yhteisten tutkinnon osien opettajilla pitää olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaopinnot opiskellut on kelpoinen opettamaan myös peruskoulussa tai lukiossa, mikäli hänen ylempi korkeakoulututkintonsa vastaa oppilaitosmuotojen kelpoisuusehtoja.

Oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjaajien merkitys kasvaa.

Ammatillisen opettajakorkeakoulun opinto-ohjaajan koulutukseen voi hakea henkilö, jolla on jo opettajan kelpoisuus. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia opinto-ohjaajana myös perusopetuksessa ja lukiossa.

Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneen opinto-ohjaajan osaamisen rakennuspalikoita ovat siis pedagoginen osaaminen, monipuolinen koulutus ja työkokemus sekä usein myös kokemus opettajan työstä.

Erityisesti nyt oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjaajien merkitys kasvaa. Meidän pitää kiinnittää huomiota perusopetuksen oppilaan ohjaukseen sekä toisen asteen opinto-ohjaukseen.

Perusopetus ja toisen asteen oppilaitokset hyötyvät henkilökunnasta, jolla on monipuolinen tietotaito sekä näkemys  monipuolisiin osaamisen saavuttamisen tapoihin toisella asteella ja korkeakoulutuksessa.

 

Jari Laukia

johtaja, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu