Petri Kääriäinen: Säästöjen vaikutukset kerrottava päättäjille

On se aika vuodesta, kun julkisissa koulutusorganisaatioissa valmistellaan seuraavan vuoden talousarvioita. Kunnanhallitukset asettavat talousarvioraamit useimmiten varmuuden vuoksi niin ahtaiksi, että opetusjohtajat tai vastaavat johtavat viranhaltijat joutuvat vuosi toisensa perään karsimaan keskeisiäkin opetuspalveluita.

Kun opetustoimessa suurin menoerä on henkilöstökulut, leikkaukset kohdistuvat niihin melkoisella varmuudella. Seurauksena on alati kasvavat opetusryhmien koot.

 

Uudet opetussuunnitelmat edellyttäisivät entistä pienempiä opetusryhmiä, koska niiden lähtökohta on yksilöllinen oppimisen tukeminen inkluusioperiaatteen mukaisesti.

Jo vuonna 2001 silloinen Opetushallituksen pääjohtaja Jukka Sarjala sanoi, että opetussuunnitelmat oli laadittu keskimäärin enintään 15 oppilaan opetusryhmille. Hän painotti, että Suomen kaltainen huippuosaamiseen nojaava maa voi pärjätä kansainvälisesti vain satsaamalla yksilölliseen opetukseen.

Perusopetuslaki määrittelee opetusryhmien koon, mutta ei numeerisesti: koon tulee olla sellainen, että opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Maallikolle tämä ei kerro mitään. Siksi opetusjohtajien pitää ”suomentaa” päättäjille säästöjen vaikutukset.

Vastuulliset poliittiset päättäjät pyrkivät selvittämään suoraan opettajilta ja rehtoreilta sekä heitä edustavilta luottamusmiehiltä ja työsuojeluvaltuutetuilta suunniteltavien säästöjen vaikutuksia.

 

OAJ:n paikallisyhdistysten pitää kysyä jäseniltään, mitä laadukas koulutuksen järjestäminen vaatii. Paikallisyhdistysten on oltava aktiivisia poliittisten päättäjien suuntaan, vaikka päävastuu onkin opetusjohdon virkamiehillä.

Johtavan viranhaltijan pitää jättää kohtuuttomaan päätökseen eriävä mielipiteensä.

Opetusryhmien pitää olla sellaisia, että jokainen oppilas saa omien edellytystensä mukaista yksilöllistä opetusta ilman, että opettajan työhyvinvointi on uhattuna.

OAJ haastaa kunnat ja muut opetuksen järjestäjät työhyvinvoinnin lukuvuoteen: opettajien ja rehtorien hyvinvoinnista kannattaa huolehtia myös talouden taantuman uhatessa.

 

Petri Kääriäinen on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

petri.kaariainen@icloud.com

Twitterissä @Kaariape