Petri Kääriäinen: Äänestä järjestölle suunta

OAJ:n jäsenet äänestävät huhtikuun alussa edustajansa järjestön ylimpään päättävään elimeen, valtuustoon.

Jokaisella jäsenellä on oikeus ja velvollisuus vaatia edustajaltaan vuorovaikutusta jäsenistön kanssa. Tähän edustaja sitoutetaan tehokkaimmin vaalien alla.

Valtuuston päätökset eivät tulevaisuudessa ole ainakaan nykyistä helpompia. Ikäluokkien pienenemisestä seuraa opettajien työpaikkojen katoaminen. Asutuksen keskittyminen johtaa koulujen lakkauttamisiin harvaan asutuilta alueilta. Julkisen talouden alijäämä vaikeuttaa opettajien edunvalvontaa.

Valtuustoon onkin saatava sitoutuneimmat ja aktiivisimmat ehdokkaat. Edunvalvonta vastaa parhaiten jäsenistön tarpeita, kun valtuutetut tekevät tiivistä yhteistyötä sekä jäsenten että toistensa kanssa.

Päätökset eivät tulevaisuudessa ole ainakaan nykyistä helpompia.

Ensimmäisessä kokouksessaan valtuusto valitsee hallituksen ja puheenjohtajan.

OAJ:n hallitus linjaa käytännön vaikuttamistoimintaa, jota palkatut johtajat ja toimiston henkilöstö toteuttavat.

Järjestön puheenjohtajan näkyvyys ja rooli ovat Olli Luukkaisen kaudella kasvaneet entisestään. Kasvanut on myös OAJ:n yhteiskunnallinen painoarvo. Opettajien arvostusta on saatu lisättyä määrätietoisen työn ja meneillään olevan, taitavasti toteutetun arvostuskampanjan avulla.

 

Vaikeinta uuden puheenjohtajan työ on neuvottelutoiminnassa: neuvottelujärjestelmä monimutkaistuu ja julkisella alalla on heikko taloudellinen tilanne. Myös Akavassa ja neuvottelujärjestö Jukossa OAJ:n ja sen puheenjohtajan asema on haastettu.

Järjestön pääneuvottelijana toimivan puheenjohtajan tehtävä ei ole harjoittelupaikka. Tehtävän hoitaminen menestyksekkäästi vaati rautaista osaamista ja ammattitaitoa.

 

Siirryn syrjään OAJ:n valtakunnallisesta päätöksenteosta toukokuussa. Kiitän jäsenistöä pitkäaikaisesta luottamuksesta ja valtuutettukollegojani sekä muita yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä.

 

Petri Kääriäinen on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

petri.kaariainen@icloud.com

Twitterissä @Kaariape