Petri Kääriäinen: Opetus perustuu opetussuunnitelmaan

Opettajan työ ja koulun toiminta kiinnostaa eri yhteiskunnallisia intressitahoja.

Viimeisimmäksi perussuomalaisten nuorisojärjestö esitti pyynnön koululaisille, että he raportoisivat puolueelle opettajien mahdollisesti perussuomalaisiin kohdistamasta epätasa-arvoisen kohtelun kokemuksesta tai sellaisen epäilyistä. Puolueen eräs kansanedustaja meni vielä pidemmälle ja pyysi Twitter-viestissään koululaisia ilmoittamaan perussuomalaisia vastaan toimivien opettajien nimet.

Tällainen lasten omiin tuntemuksiin ja oletuksiin perustuva ilmiantojärjestelmä on ollut tyypillistä lähinnä diktatuureissa – ei moniarvoisissa yhteiskunnissa.

Suomessa opettajiin ja muihin viranhaltijoihin kohdistuvat epäilyt virkavelvollisuuksien laiminlyönneistä kuuluvat aluehallintoviraston tutkittavaksi – ei eri suuntiin vetäville intressitahoille.

Opettajat eivät saa antaa painostuksen vaikuttaa opetukseen.

Opettajat eivät saa antaa tällaisen painostuksen vaikuttaa omaan opetukseensa. Eivät puoleen eikä toiseen.

Opettajan työtä ohjaavat lainsäädäntö, opetussuunnitelman perusteisiin perustuvat opetussuunnitelmat sekä muut opetuksen järjestäjän viranomaisohjeet. Niitä tulee noudattaa tinkimättömästi.

Koulun toimintaan vaikuttamaan pyrkiviä ovat paitsi useat poliittiset puolueet myös muut aatteelliset järjestöt, harrastusseurat tai vaikkapa uskonnolliset yhteisöt ja kirkot. Niitä kaikkia on kuultu opetuksen virallisten tavoitteiden määrittelyn yhteydessä ennen tavoitteiden laillistamista. Koulun toiminnan, kuten muunkin viranomaistoiminnan, tulee perustua lakiin.

 

Osana opetustyötään opettajan pitää suojella oppilaita eri tahojen vaikuttamispyrkimyksiltä. Myöskään opettajan oma harrastuneisuus ja poliittinen, uskonnollinen tai vaikkapa seksuaalinen suuntautuneisuus eivät saa vaikuttaa opetukseen.

Sen sijaan myös opettajilla on perustuslaillinen oikeus henkilökohtaiseen vakaumukseen ja sen mukaiseen käyttäytymiseen, kunhan se ei vaikuta opettajan viranhoitoon haitallisesti ja tapahtuu lakien ja hyvien tapojen rajoissa.

 

Petri Kääriäinen on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

petri.kaariainen@icloud.com

Twitterissä @Kaariape