Petri Kääriäinen: Palkka-asiat turhauttavat?

Saamme toisinaan jäsenistöltä palautetta, jossa kyseenalaistetaan OAJ:n edunvalvonnallinen toiminta.

Yleisimpiä syitä kyseenalaistukseen on kaksi:

1. Palkkausta ei pidetä tehtävän vaatimuksia ja sen vaatimaa koulutusta vastaavana.

2. Yhteiskunnan vaatimukset ja opetukseen varattujen resurssien mahdollistama opetustyö eivät kohtaa.

OAJ:n oletetaan päättäneen, että asiat ovat näin. Moni myös kuvittelee OAJ:n olevan se, joka yksin päättää, että epäkohdat korjataan. Tämä ei ole totta.

 

OAJ toimii epäkohtien korjaamiseksi sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Minulla on etuoikeus olla mukana tässä määrätietoisessa toiminnassa.

Paikallinen vaikuttaminen tapahtuu vuosittain kuntien laatiessa talousarviotaan. Esimerkiksi Jyväskylässä tapaamme kaikki valtuustoryhmät heti vaalikauden alussa, jotta koulutukseen suunnattujen resurssien vaikutukset ymmärretään ja tarvittavat opetusresurssit turvataan tiukassakin taloustilanteessa.

Samaa vaikuttamistyötä tekevät OAJ:n valtakunnalliset vaikuttajat kansanedustajien ja maan hallituksen suuntaan.

Usein kuulee puheenvuoroja, että edustajamme palkkaneuvotteluissa eivät ole osanneet perustella opettajan työn vaativuutta tai viitsineet riittävän määrätietoisesti vaatia palkkamme ja työolojemme parantamista.

Tämä ei pidä paikkaansa. Tiedän, että neuvottelijamme tekevät työtään kovalla ammattitaidolla. Useilla heistä on opettajan tausta, ja siksi he tietävät, miten vaativaa jäsentemme työ on.

Tiukassa neuvottelutilanteessa ratkaisevinta on joukkovoima. Vaatimuksia epäkohtien korjaamisesta lakon avulla esitetään yhä useammin.

Keväällä 2022 käytävissä neuvotteluissa tämä vaihtoehto todennäköisesti tulee harkittavaksi, jos opetusalan palkkauksen jälkeenjäämistä ei muuten saada ratkaistua.

Tule jäsentilaisuuteen kertomaan terveisesi.

Me OAJ:n hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto järjestämme tänä syksynä koko valtakunnan käsittävän jäsentilaisuuksien sarjan. Niissä selvitetään jäsenistön näkemyksiä ja pohditaan mahdollisia toimia tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Tulethan mukaan kertomaan terveisesi, jotta voimme toimia tahtomallasi tavalla. Vakuutan, että viestinne näissä tilaisuuksissa tulevat kuulluksi sekä huomioon otetuksi ensi keväänä.

 

Lue lisää:

 

Petri Kääriäinen on OAJ:n ensimmäinen varapuheenjohtaja

petri.kaariainen@icloud.com

Twitterissä @Kaariape