Anitta Pakanen: Pitovoimaa paremmilla palkoilla ja työoloilla

Edessämme on todella merkittävä neuvottelukevät. Pelissä on kasvatus- ja opetusalan houkuttelevuus sekä veto- ja pitovoima.

Varhaiskasvatuksen opettajista on valtava pula. Koulutuksen aloituspaikkoja on kyllä nostettu, mutta miten saataisiin opettajat jäämään alalle?

Työoloilla ja palkalla, sanovat tutkimukset ja kyselyt.

Siksi opettajan pitää saada tehdä opettajan työtä, kaikissa päiväkodeissa tehtävänkuvat ja opettajan vastuut pitäisi viimeinkin saada ajan tasalle.

Tähän velvoittavat sekä laki että varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet. Toteutukseen tarvitaan kuitenkin riittävästi kelpoisia opettajia kaikkiin päiväkoteihin.

 

Varhaiskasvatuksen opettajilla, erityisopettajilla ja päiväkodinjohtajilla on hävettävän surkea palkka vastuisiin ja velvoitteisiin peilaten.

Varhaiskasvatus ei ole vain ”kutsumustyötä”. Se on lakisääteinen kivijalka, jossa lapsille annetaan eväät elinikäisen oppimisen polulle.

Jotta me voimme puhua laadusta tarvitsemme korkeasti koulutettuja opettajia vastamaan vaativien tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisesta.

Palkka on hävettävän surkea vastuisiin ja velvoitteisiin nähden.

Maisterin koulutuksen pitäisi näkyä palkassa. Sillä tavoin saamme varhaiskasvatuksen maisterit pysymään alalla.

Työolosuhteet paranevat, kun kelpoiset ammattilaiset tekevät koulutustaan vastaavaa työtä. Työolosuhteiden ja palkan paranemisen myötä työn vetovoima ja alan arvostus nousevat.

Tämän takia kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien palkkausta on tavalla tai toisella parannettava tulevan kevään neuvottelukierroksella.

 

Tavoittelemme muun muassa monivuotista palkkaohjelmaa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana OVTES-sopimuksen sisällä käytävissä neuvotteluissa. Yhtenäinen opettajuus konkretisoituu.

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@vol.fi

Twitterissä @APakanen

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.