Anitta Pakanen: Työrauhaa kiitos!

Varhaiskasvatuksen opettajapula on julkisen keskustelun keskiössä. Selityksiä ja ratkaisuja on haettu monenlaisin motiivein. On esitetty jopa varhaiskasvatuslain avaamista ja kelpoisuuksien alentamista. Se olisi iso virhe.

Asia on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Nyt on pula opettajista. Opettajia koulutetaan yliopistoissa, ja heitä pitää kouluttaa lisää.

Pula ei ole syntynyt hetkessä, eikä se ole vuoden 2018 varhaiskasvatuslain muutoksen seurausta. Opettajia on koulutettu liian vähän yli 25 vuotta.

Samaan aikaan ammattikorkeakoulut ovat kouluttaneet runsain määrin sosionomeja, jotka saivat opettajan kelpoisuuden. Sosiaalialan koulutus ei ole ratkaissut opettajapulaa, sillä puute on opettajakoulutuksen saaneista.

Opettajia on koulutettu liian vähän yli 25 vuotta.

Sosiaalihallinnon aikaan kukaan ei seurannut varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä, joten aloituspaikkoihin ei ohjattu rahaa. Varhaiskasvatuksen hallinnon siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriölle vuonna 2013 nosti todellisen tilanteen näkyville.

Tämän jälkeen koulutusmääriä on lisätty. Suurimman lisäyksen toi vuoden 2018 varhaiskasvatuslain muutos. Se tarkensi vihdoin varhaiskasvatuksen ammattiryhmien tehtäväkuvia ja vastuita, selkeytti henkilöstörakenteen ja antoi rakenteet pedagogisesti korkeatasoisen toiminnan kehittämiseen.

Laissa on henkilöstörakenteen muutokselle siirtymäaikaa vuoteen 2030. Olemme vasta uudistuksen alkumetreillä.

 

Uudessa rakenteessa suurin osa työntekijöistä on jatkossakin sosiaalialan koulutettuja ja vähintään kolmasosa opettajia. Laki antaa päiväkodeille oikeuden harkita, millaista osaamista he tarvitsevat. Luotan, että harkinta tehdään lasten tarpeet edellä.

Selkeät vastuut ja tehtäväkuvat sekä riittävä opettajien määrä takaavat varhaiskasvatuksen opettajalle mahdollisuuden tehdä ja kehittää työtä, johon hänet on koulutettu. Tämä lisää työhyvinvointia ja työniloa, jotka puolestaan lisäävät työn veto- ja pitovoimaa.

Työrauhaa siis kiitos!

 

Anitta Pakanen

anitta.pakanen@vol.fi

Twitterissä @APakanen

Kirjoittaja on OAJ:n kolmas varapuheenjohtaja.