Olli Luukkainen: Vain oman liiton neuvottelutulos merkitsee

Koko julkista ja vahvasti julkisrahoitteista sektoria koskevat virka- ja työehtosopimusneuvottelut alkoivat heti vuoden alussa. Sopimukset ovat katkolla jo vajaan kolmen kuukauden päästä.

Valmisteluja on tehty koko viime vuosi, ylikin. Neuvottelutavoitteista on päätetty sekä OAJ:n että Jukon hallituksissa viime joulukuussa.

OAJ:n päätavoitteita on neljä: kiky-tuntien saatteleminen historiaan, palkkaohjelma, joka parantaa julkisten alojen palkkakehitystä suhteessa yksityisiin aloihin, varhaiskasvatuksen opettajien saaminen opetusalan sopimukseen ja työhyvinvoinnin parantaminen. Tavoitteiden yksityiskohtia ei julkisteta, koska silloin paljastaisimme korttimme muille osapuolille.

 

Neuvottelukierroksen päänavaus syntyi odotetusti teknologia-alalla. Sanottakoon kuitenkin, että jokainen neuvottelusektori käy aivan omat neuvottelunsa.

Niinpä palkankorotukset, sopimusten pituudet, kiky-tunnit, työaikaa ja palkanmaksun perusteita koskevat asiat, henkilöstöedustajien asema ja muut sovitaan jokaisessa sopimuksessa erikseen. Näissä asioissa vain ja ainoastaan OAJ ja Juko hoitavat OAJ:n jäsenten asioita ja edunvalvontaa.

Kaikkia korttejamme emme paljasta.

Tällä neuvottelukierroksella ei neuvotella vuosityöaikakokeiluista perusopetukseen tai lukiokoulutukseen. OAJ:n syysvaltuusto hyväksyi ponnen, jonka mukaan OAJ:n hallituksen pitää ryhtyä valmistelemaan kokeilusopimusta meneillään olevien perusopetuksen vuosityöaikakokeilujen ja vielä mahdollisesti 1.8.2020 alkavien kokeilujen kokemukset huomioiden. Siksi näiden neuvottelujen aika on vasta edessä olevan neuvottelukierroksen jälkeen.

 

Totean tässä kuitenkin selkeästi, että nykyinen perusopetuksen vuosityöaikakokeilu on nyt niin pienimuotoinen, että sen perusteella ei missään nimessä siirrytä pysyvästi vuosityöaikaan.

Jutussa Tärkein jäsenetu tarjolla – palkoista ja työehdoista sovitaan kohta avataan yksityiskohtaisesti neuvottelukierroksen vaiheita ja sitä, ketkä neuvottelupöydissä istuvat vastakkain. Mielenkiintoisia lukuhetkiä!

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta