Olli Luukkainen: Työaikakokeilu aloitettu valtuuston vaatimuksesta

Puheenjohtaja 18.2.2019

OAJ:n valtuustossa on koko 2000-luvun ajan käyty keskustelua opettajien työaikamallin toimivuudesta opettajan työkuvan ja profession muuttuessa yhteiskunnan muutoksen mukana.

Jo järjestön tavoiteohjelmassa vuosille 2000–2004 valtuusto päätti, että ”työaikajärjestelmien on turvattava, että kaikki opettajan ja lastentarhanopettajan tekemä työ luetaan työaikaan ja myös palkkauksen perusteeksi”. Toimintasuunnitelmassa 2000–2004 todetaan, että ”Kehitetään ja laajennetaan opettajien kokonaispalkkausta ja -työaikaa koskevia kokeiluja.”

Vastaavia linjauksia ovat tehneet kaikki OAJ:n valtuustot tällä vuosituhannella.

Toimintasuunnitelmassa 2015–2016 valtuusto päätti, että ”Kehitämme virka- ja työehtosopimusten palkka- ja työaikamääräyksiä siten, että työtä rajataan ja kaikki tehtävät saadaan kokonaisuudessaan palkan perusteeksi. Kehitämme yhdessä työnantajan kanssa työaikajärjestelmiä ja jatkamme neuvotteluja uusien työaika- ja palkkauskokeilujen aloittamiseksi.”

2017–2018 toimintasuunnitelmakaan ei jätä epäselväksi valtuuston tehtäväksiantoa hallitukselle: ”Työaikajärjestelmiä uudistetaan käynnistämällä paikallisia kokeiluja ja nykyisten työaikajärjestelmien toimivuutta parannetaan.”

 

Opettajien työn ydin on oppimisen edistäminen. Työ ei rajoitu oppitunteihin ja niiden suunnitteluun, vaan esimerkiksi oppimispolkujen yksilöllistäminen, jatkuva arviointi ja uudet opetussuunnitelmat vaativat aiempaa enemmän opettajien yhteistä suunnittelua, opetustyön arviointia ja yhteistyötä kodin kanssa.

Laajasti työelämää muuttavat tekijät, kuten digitalisaatio, vaikuttavat opettajan työhön. Muutoksen tahti ei hidastu, vaan kiihtyy.

Työn arjessa on yhä enemmän tehtäviä, jotka eivät ole opetusvelvollisuuteen perustuvassa työaikajärjestelmässä palkanmaksun perusteena. Perusopetuksen vuosityöaikakokeilun tarkoituksena on katsoa tulevaan ja etsiä sellainen työaikajärjestelmä, joka pysyy väistämättömien muutosten mukana.

Sellaista kokeilua ei taida historia tuntea, jossa kokeiluversio olisi sellaisenaan kelvannut kaikkien käyttöön laajennettavaksi.

Työssäjaksaminen on aito huoli. Opetusalan työolobarometrin mukaan varsin monet opettajat ahkeroivat töidensä parissa yli 40-tuntisia työviikkoja.

OAJ:n kokeilun tavoitteena on selvittää, voisiko vuosityöaika rajata opettajien työtaakkaa, jotta opettajat eivät väsy työssään.

Toinen kokeilun tavoite on turvata opettajien tulotaso. Tilastot osoittavat, että vuodesta 2007 vuoteen 2017 ylituntien määrän keskiarvo peruskouluissa putosi yhdellä tunnilla. Kokeilumalli ei tunne nimikkeenä ylitunteja, mutta antaa vastaavan mahdollisuuden ylitöihin, ja niistä maksettava korvaus on nykyistä palkkamallia korkeampi.

 

Vuosityöaikaa on kokeiltu alakouluissa nyt puolen vuoden ajan. Sellaista kokeilua ei taida historia tuntea, jossa kokeiluversio olisi sellaisenaan kelvannut kaikkien käyttöön laajennettavaksi.

Kyseessä on aito kokeilu, jonka avulla kerätään kokemuksia siitä, millainen työaikamalli toimii. Kokeilu päättyy 31.7.2023. Päätökset mahdollisista palkkausjärjestelmän muutoksista tai ennallaan säilyttämisestä tehdään vasta keväällä 2022 valittavan valtuuston ja hallituksen kaudella.

 

Olli Luukkainen

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta