Olli Luukkainen: Päättäjät eivät nähneet tarvetta uudistamiselle

OAJ:n valtuusto ja hallitus ovat kolmen vuoden ajan pohtineet järjestön toimintarakenteiden uudistamista. Uudistustarvetta on käsitelty monin eri tavoin ja monissa tapaamisissa ja kokouksissa.

Selvitystyö aloitettiin jäsenkunnalle tehdyillä kyselyillä. Niihin vastanneet opettajat toivoivat ennen kaikkea lisää yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia sekä kevyempää järjestörakennetta.

 

Marraskuussa valtuusto vei työnsä päätökseen. Se teki selkeän linjavalinnan: muutoksiin ei ole tarvetta.

Valtuusto äänesti, ettei kaikille opettajankoulutuksen suorittaneille anneta mahdollisuutta liittyä OAJ:hin. Edelleen jäseneksi pääsevät vain ne, jotka ovat opettajan työssä.

Valtuusto ei pitänyt hyvänä, että jäsen kuuluisi OAJ:hin henkilöjäsenenä eikä nykyisen monimutkaisen yhdistysviidakon kautta.

Valtuutetut äänestivät esityksen kumoon, vaikka uudessa ratkaisussa olisi samalla turvattu jäsenyys valtakunnallisissa opettajaryhmäkohtaisissa yhdistyksissä ja paikallisyhdistyksissä.

Valtuusto myös linjasi, että opiskelijoita ei oteta äänivaltaisina mukaan valtuustoon eikä hallitukseen.

Valtuutetut katsoivat muutoksia uhkien kautta.

Jo viime toukokuussa valtuusto oli linjannut, ettei sen kokoa pienenennetä. Valtuustossa on siis jatkossakin 150 jäsentä ja hallituksessa 21 jäsentä ja 3 valtuuston puheenjohtajaa.

Keväällä valtuusto myös päätti, että aluetoimintaa ei kokonaisuutena uudisteta eikä siitä tehdä vapaaehtoista.

Yksi uudistus valtuustossa eteni: jäsenaloitemahdollisuus, kun tuhat jäsentä sellaisen yhdessä tekee.

 

Omasta mielestäni uudistamista olisi pitänyt uskaltaa tehdä huomattavasti rohkeammin. Nyt valtuutetut katsoivat muutoksia uhkien, eivät mahdollisuuksien ja luottamuksen rakentamisen kautta.

Sen oikean ja hyvän ratkaisun valtuusto hallituksen esityksestä teki, että emo-OAJ:lle tulevaa jäsenmaksua alennetaan merkittävästi vuoden 2022 alusta.

 

Olli Luukkainen on OAJ:n puheenjohtaja.

olli.luukkainen@oaj.fi

Twitterissä @OlliLuukkainen

Lue samasta aiheesta