Katarina Murto: Kohti eheää ja turvallista sivistysyhteiskuntaa

Yhteiskunnan ilmiöt näkyvät kouluissa, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa. Polarisoituminen, väkivallan lisääntyminen, mielenterveysongelmat, oppimisen haasteet ja koulukiusaaminen puskevat OAJ:n jäsenten työhön, mutta ne koskettavat myös perheitä ja koko yhteiskuntaa.

Suomalainen maksuton ja kaikille avoin koulutus on tasa-arvoa, ihmisyyttä ja rauhaa edistävä tekijä yhteiskunnassamme. Koulutuksella ja opettajilla on merkittävä tehtävä siinä, että lapsi kasvaa toisia kunnioittavaksi ja erilaisuutta hyväksyväksi ihmiseksi osana yhteiskuntaa.

 

Opettajat eivät voi hoitaa kaikkia yhteiskunnan ongelmia.

 

Opetuksen taustalla oleva lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat velvoittavat ymmärtämään ja kunnioittamaan länsimaisia arvoja, kuten demokratiaa, yhdenvertaisuutta ja rauhanomaisia konfliktien ratkaisemisen taitoja. Opettajat tekevät näitä toteen ja rakentavat näin rauhaa ja oikeudenmukaisuutta yhteiskuntaan.

Eriarvoistuminen kuitenkin uhkaa yhteiskunnallista vakautta ja rauhaa. Pidän tärkeänä laajaa yhteiskunnallista keskustelua eri tahojen vastuusta siinä, miten ehkäisemme yhteiskunnan polarisoitumista, nuorten lisääntynyttä väkivaltaa ja mielenterveysongelmia.

Nämä ilmiöt vaikuttavat opettajien ja esihenkilöiden jaksamiseen, mutta ovat myös monelle lapselle ja perheelle valtavan raskaita.

Koulut, päiväkodit ja oppilaitokset eivät voi hoitaa kaikkia yhteiskunnan ongelmia. Kasvatuksessa ensisijainen vastuu on huoltajilla. Osa huoltajista tarvitsee kuitenkin yhteiskunnan tukea vanhemmuuteen ja turvallisen kasvuympäristön rakentamiseen.

 

Jokainen lapsi, nuori ja opettaja kaipaa sitä, että häneen luotetaan ja että hän tulee nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Rakennetaan yhdessä koulutuksen, opetuksen ja sivistyksen avulla eheämpää ja turvallisempaa yhteiskuntaa ja ihmisyyttä. Osallistutaan keskusteluun hakemalla ratkaisuja ja avaamalla sitä, mikä koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten sekä opettajien ja esihenkilöiden rooli ja vastuu on osana yhteiskuntaa ja hyvää tulevaisuutta.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

» katarina.murto@oaj.fi

X:ssä @KatarinaMurto