Työvoimakoulutus ei vähene

Opettajat pelkäävät lomautuksia, jos työvoimakoulutuksen tarjontaan tulee vuodenvaihteessa katkos. Työmarkkinaneuvos Teija Felt työministeriöstä vakuuttaa, ettei katastrofia ole tulossa.

Miten työvoimakoulutus muuttuu? 
Tutkintoon johtavan työvoimakoulutuksen rahoituspäätökset siirtyvät ensi vuoden alussa työministeriöstä opetusministeriöön. Täydennys-, jatko- ja kotoutumiskoulutus jäävät työministeriöön. Opetusministeriö kertoo pian, paljonko koulutuksen järjestäjät saavat resursseja tutkintokoulutukseen.
Meneillään olevat koulutukset jatkuvat työministeriön johdolla loppuun. Osa tämän vuoden opinnoista on vielä aloittamatta, ja niihin ohjataan asiakkaita edelleen.

 

Lykkääntyykö uusien koulutusten aloitus?
Osaan tammikuussa alkavista koulutuksista tulee pieni viive. Kaikkia koulutuksia ei ole aikaisemminkaan aloitettu vuoden alussa, vaan niitä on porrastettu alkamaan ympäri vuoden.
Ensi vuonna alkavia tutkintoon johtavia työvoimakoulutuksia voidaan markkinoida jo nyt alueilla, joilla ely-keskus on päässyt koulutuksen järjestäjien kanssa sopuun työnjaosta. Haku voi alkaa vuoden alussa ja koulutukset käytännössä tammikuun lopussa.
Jatkuvassa haussa oleviin koulutuksiin voidaan valita opiskelijoita nopeamminkin. Yleensä tammikuussa opinnot aloittaa 8–10 prosenttia koko vuoden työvoimakoulutuksen aloittajista.

 

Onko aihetta opettajien lomautuksiin?
En tiedä, mistä hämmennys koulutuksen katkosta ja opettajien lomautuksista lähtenyt. Kaikki ei pysähdy, vaikka rahat eivät olisi käytössä heti vuoden alusta. Koulutus pyörii silti.
Työvoimakoulutusta ei vähennetä, pikemminkin päinvastoin. Nytkin on menossa koko ajan jatko- ja täydennyskoulutuksia sekä omaehtoista opiskelua.

 

Ovatko alueet valmiita muutokseen?
Ely-keskukset neuvottelevat koulutuksen järjestäjien kanssa siitä, miten koulutusta toteutetaan. Jotkut ovat pitemmällä kuin toiset. Pienillä alueilla sopu syntyy usein nopeammin kuin isoilla.

 

Lue lisää → oaj.fi → Työvoimakoulutuksen opettajat pelkäävät lomautuksia​