Helena Kahl: Yhdessä kohti arvaamatonta talvea

Miten me opettajat jaksamme tässä jatkuvassa muutoksessa ja epävarmassa tilanteessa?

Ammatillinen koulutus on viime vuodet ollut monien muutosten kourissa. Niiden päälle keväällä siirryttiin parin päivän varoitusajalla etäopetukseen. Valmiudet tähän olivat koulutuksen järjestäjillä hyvin erilaiset.

Opettajat joutuivat ajattelemaan opetustaan ja opetusmenetelmiään aivan uudella tavalla. Materiaalia ei ollut valmiina, vaan sitä tehtiin illat. Päivät saattoivat liukua hyvinkin pitkiksi. Opetusta kehitettiin ja opettajat venyivät melkoisiin suorituksiin. Osa työskenteli jaksamisensa rajoilla.

Syksy aloitettiin ammatillisessa koulutuksessa pääsääntöisesti lähiopetuksena, ammattikorkeakouluissa lähi- ja etäopetuksena. Tulevasta ei tiedä vielä kukaan.

Opettajilla pitäisi olla riittävästi aikaa suunnitteluun.

Opetuksen järjestäminen on korona-ajassa vaikeaa. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja vaativat jatkuvasti uusia erityisjärjestelyjä. Lähi- ja etäopetuksen yhdistävä hybridiopetus on entisestään lisääntynyt.

Opettajat yrittävät parhaansa mukaan opettaa samanaikaisesti kahdella eri opetusmenetelmällä. Tämä tulisi huomioida työaikasuunnitelmissa. Opettajilla pitäisi olla riittävästi aikaa opetuksen ja ohjauksen suunnitteluun.

Moni on myös huolissaan, onko hybridiopetus tullut jäädäkseen. Tähän pitää kiinnittää huomiota tulevalla neuvottelukierroksella.

 

Arvaamaton arki lisää opettajien psykofyysistä kuormitusta ja heikentää työhyvinvointia. Lähiesimiehiltä vaaditaan herkkyyttä näiden asioiden havaitsemisessa ja rohkeutta ohjata opettajia työterveyshuoltoon.

Voimme myös jokainen vaikuttaa työssäjaksamiseemme rajaamalla omaa työtämme, tekemällä havaintoja ja huomioimalla kollegamme sekä tukemalla työyhteisöämme.

Keväällä kehiteltiin hyviä tapoja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi, eikä niistä tule luopua. Pikemminkin niitä pitäisi keksiä lisää.

Syksy pimenee ja alkaa näkyä jaksamisessa. Nyt jos koskaan on luotava uskoa tulevaan.

 

Helena Kahl on OAJ:n toinen varapuheenjohtaja.

helena.kahl@ammatilliset.fi

Twitterissä @HelenaKahl