Hanna Ottman: Koulutus ratkaisee

2.10.2018

Aloittaessani OAJ:ssä moni kommentoi spontaanisti: Miten upea näköalapaikka!

Ymmärsin sen toki itsekin. Ja en kuitenkaan ymmärtänyt.

 

Olin kyllä tietoinen monista kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen kuulumisista. Omaakin kokemusta oli paitsi vuosien takaa opettajankoulutuslaitoksesta, opettajan sijaisuuksista ja oppilaitosten hallinnosta, myös viime vuosilta oppilaitosyhteistyöstä ja opiskelusta.

Aivan tuoreita kuulumisia kuulin koko ajan suvulta ja ystäviltäni, joissa on paljon opettajia kaikilta koulutusasteilta.

Silti syväsukellus kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalaan on yllättänyt.

Opettajien ja heidän esimiestensä työ on todellisessa murroksessa.

Monimuotoiset ympäristöt, kasvatuksen ongelmat ja mahdollisuudet sekä opettajien yhä monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi muuttuva työ haastavat opettajia joka päivä.

Kun yhtälöön lisätään yhteiskunnan muutos, digitalisaation tuomat vaatimukset ja opetusalaan kohdistuvat yhä lisääntyvät toiveet, voi sanoa, että opettajien ja heidän esimiestensä työ on todellisessa murroksessa.

Opettajat ja esimiehet varhaiskasvatuksesta yliopistoon tekevät työtään ammattitaidolla, sitoumuksella ja suurella kunnianhimolla, vaivojaan laskematta. Se on tehnyt vaikutuksen, ja sitä arvostan.

Samalla työn muutos on yksi suurista ratkaistavista kysymyksistä: miten saada opettajan ja esimiehen työmäärä järkeväksi ja ammattitaito hyödynnettyä siihen tarkoitukseen, johon hänet on koulutettu ja johon hänen osaamistaan tarvitaan.

Ratkaisua tähän etsivät lukuisat ihmiset OAJ:ssä, niin toimistossa, kentällä kuin päättävissä elimissä.

 

Opettajien, esimiesten ja OAJ:n omat ponnistelut eivät kuitenkaan riitä ratkaisemaan koulutuksen haasteita. Tarvitaan myös yhteiskunnan päättäjien tahtoa.

OAJ julkaisee Maailman opettajien päivänä 5.10.2018 näkemyksensä siitä, mitkä ovat suomalaisen yhteiskunnan keskeiset ongelmat, sekä esittää ratkaisunsa niihin. Näihin eduskuntavaalitavoitteisiin voi tutustua OAJ:n koulutusratkaisee.fi-sivuilla.

Käy tutustumassa! Ja jos olet samaa mieltä, ota ystäväsi ja kylänmiehet mukaan ja aloitetaan aktiivinen keskustelu siitä, millaisessa yhteiskunnassa haluamme elää.

Ei ole yhdentekevää, keistä tulee seuraavat kansanedustajat. He päättävät suurelta osin, millaista kasvatusta, koulutusta ja tutkimusta Suomessa voi harjoittaa. Niillä luodaan sivistys, ja se taas on perusta sekä toimivalle yhteiskunnalle että sopuisalle yhteiselämälle.

 

Kouluissa tehdään Suomen tulevaisuutta. Joka päivä.

 

#koulutusratkaisee

 

Hanna Ottman

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman

toimittajalta

Hyvää kannattaa jatkaa

Kävin Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoella seuraamassa tutoropettajan päivää. Se teki vaikutuksen. Uudet pedagogiset käytännöt, työtavat ja oppimisympäristöt solahtavat työhön vaivattomasti, kun tutoropettaja kulkee opettajana opettajan rinnalla. Hyvä poikii lisää, ja lopulta kaikki kehittyvät.

Opettajat ja koulutuksen järjestäjät ovat syystäkin tyytyväisiä tutortoimintaan. Olisi sääli, jos näin mainio malli tyssäisi yhteen hallituskauteen. Kuntien kannattaa jatkaa tutortoimintaa, mutta myös valtion tukea tarvitaan, jotta toiminnasta saadaan pysyvää.

OAJ on ollut sitä mieltä, että tutoropettajamalli sopisi kaikkeen opettajien osaamisen kehittämiseen ja täydennyskoulutukseen. Tutoropettajaa tarvittaisiin muun muassa erityiseen tukeen, monikulttuurisuuteen ja arviointiin.

Riitta Korkeakivi