Hanna Ottman: Avointa lobbausta

Suomessa hyväksyttiin äskettäin avoimuusrekisteri. Laki tulee voimaan vuonna 2024, ja sen tavoitteena on tehdä vaikuttamistyö näkyväksi.

OAJ on ollut mukana lain valmistelussa. Lobbauksen läpinäkyvyys on monella tavalla hyvä asia. Itse lobbaaminen on normaalia eri yritysten ja järjestöjen toimintaa, jolla parhaimmillaan tuetaan asiantuntevan ja ketterän yhteiskunnan rakentamista. Pahimmillaan lobbaus voi olla omien etujen härskiä ajamista.

 

Avoin tieto siitä, mistä asioista ja keitä lobataan, auttaa näkemään, mitä vaikuttamista Suomessa tehdään.

OAJ:n kulttuurisessa muistissa on syvällä ajatus siitä, että lobbaamista tehdään asiaperustein ja ratkaisuhakuisesti. Ongelmat sanoitetaan ja perustellaan, mutta heti perään esitellään ratkaisu ja sen perustelut. Lobbaamisen pitää aina olla arvostavaa ja rakentavaa, mutta se ei tarkoita, etteikö se voi olla vaikuttavaa ja tehokasta.

Julkinen paine oppimisen tuen ratkaisemiseen on selvä.

Suomalaisesta yhteiskunnasta ja päättäjästä kertoo hyvää se, että OAJ:n vaikuttamistyö koetaan laajasti ratkaisuhakuisena ja samalla vaikuttavana. Vaikka julkisuudesta väliin luulisi, tuloksia saadakseen ei tarvitse olla populisti tai räyhääjä tai vääntää totuutta kotiinpäin. Ennemminkin päinvastoin.

 

Vaikuttaminen on hidasta työtä. Silti se kannattaa. Esimerkiksi oppimisen tuen ongelmien korjaamiseksi OAJ on tehnyt vuosia töitä. Viimeisen puolen vuoden aikana se saatiin nousemaan julkiseen keskusteluun, ja paine ratkaista tuen ongelmat on nyt selvä.

 

Lobbaaminen perustuu luottamuksellisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen. Tätä varsinaista lobbaamista tuemme viestinnän keinoin OAJ:n kanavilla ja julkisuudessa. Esimerkiksi viime vuonna – joka tosin oli ennätysvuosi monella tavalla – OAJ näkyi mediassa yli 3 800 kertaa ja julkisuuden laatu oli erinomainen. OAJ:n omilla verkkosivuilla vierailtiin vuoden aikana 6,5 miljoonaa kertaa ja eri kävijöitä oli yli 800 000.

OAJ teki omasta lobbaamisestaan näkyvää jo alkuvuodesta. Päivitämme rekisteriä puolivuosittain.

oaj.fi » politiikassa » avoimuusrekisteri

Hanna Ottman on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman

Lue samasta aiheesta