Hanna Ottman: Koska opettaja

Työn kuormittavuus. Oppituntien ulkopuolisen kuorman kasvaminen. Palkkataso.

Siinä kolmen kärki, joiden vuoksi opettajat harkitsevat alanvaihtoa OAJ:n kyselyyn saatujen vastausten mukaan. Alanvaihtoa on pohtinut yli puolet kyselyyn vastanneista. Viesti on vakava.

 

Pysähdymme arjessa harvoin ajattelemaan, miten opettajien työ vaikuttaa elämäämme.

Ilman opettajia meillä ei olisi nykyistä tienrakennusosaamista tai pikajunia, lääkäreitä tai hoitajia, älypuhelimia tai tietoverkkoja, jätehuoltoa tai puhdasta vettä. Arkisinkin asia vaatii osaamista, joka rakentuu koulupolun aikana.

 

Paitsi tietotaitomme myös luotettava yhteiskunta rakentuu opettajien työn varaan.

Opettajan työn ydin varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin on lapsen ja oppilaan kohtaaminen, hänen oppimisensa ja kehittymisensä tukeminen. Tämän työn tulos näkyy suoraan yhteiskunnan vakaudessa.

Arkisinkin asia vaatii osaamista, joka rakentuu koulupolun aikana.

Opettajat arvostavat työtään ja tietävät, miten paljon opettaja ja oikea-aikainen tuki voivat antaa lapselle ja nuorelle.

Kun korkeasti koulutettu osaava opettaja ei saakaan resurssien puutteessa tehdä työtään kunnolla, turhautuminen on kovaa.

Oman työn humaanien tavoitteiden ja vaatimusten ristiriita todellisuuden kanssa voi olla lähes kestämättömän suuri, etenkin kun häviäjänä on lapsi ja nuori.

 

Opettajat kyllä tietävät, mitä pitäisi tehdä. Opettajamitoitus kohtuullistaisi opettajan työmäärää ja mahdollistaisi laadukkaamman opetuksen. Myös oppimisen tuen on oltava kunnossa.

Ratkaisuehdotuksista ei ole puute, vaan kyse on ennen kaikkea siitä, että päättäjien ja työnantajien pitää nähdä tarpeet ja antaa riittävä perusrahoitus.

 

Suomella ei ole varaa menettää kansallisaarrettaan, osaavaa koulutusta. Sen varassa lapsi ja nuori saa hyvät eväät elämään ja oppimiseen, nuori ja aikuinen saa koulutuksen ammattiin ja työelämään ja me kaikki saamme kyvykkään ja turvallisen yhteiskunnan.

Ilman opettajia meistä ei kukaan olisi sitä, mitä nyt on. #kiitosopettaja

 

Tutustu ratkaisuehdotuksiin:

 

Hanna Ottman on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman

 

Tekijältä

Joku roti vaatimuksilla

Kun opettaja suunnittelee omaa opetustaan, hänen pitää tietää, onko kyseessä lähi- vai etäopetus. Lähiopetuksessa on mahdollisuus ryhmätöihin ja muihin pedagogisesti yhteisöllisiin ratkaisuihin, eivätkä lähiopetussuunnitelmat sovi sellaisinaan etäopetukseen.

Kahdella eri tavalla samanaikaisesti annettavan opetuksen suunnittelu on kohtuuton vaatimus. Opettajalta ei siis voi edellyttää hybridiopetusta kuin poikkeustapauksissa.

Opetukseen osallistumistavan määrittelee koulutuksen järjestäjä ja opettaja, ei opiskelija. Lähiopetuksesta ei poiketa opiskelijan tavanomaisten sairaspoissaolojen perusteella. Sairastunut on lähtökohtaisesti poissa opetuksesta ja opiskelee itsenäisesti oman vointinsa sallimissa rajoissa.

 

Oppilaitoksissa on tärkeä linjata selkeästi, että opetus annetaan opetussuunnitelman mukaisesti pääsääntöisesti lähiopetuksena. Poikkeukset ovat perusteltuja tartuntatautilain perusteella tehdyissä karanteenipäätöksissä.

Maija-Leena Nissilä

 

Uutinen lukiolaisten etäopiskeluvaatimuksista:

Lukiossa lähiopetus on lähtökohta – hybridiopetusta vain poikkeustapauksissa

Lue samasta aiheesta

Pääkirjoitus

Hanna Ottman: Avointa lobbausta

16.03.2023
Pääkirjoitus

Hanna Ottman: Ope korvattavissa?

16.02.2023
Näkökulmat

Hanna Ottman: Täysi torvelo

06.10.2022