Hanna Ottman: Ope korvattavissa?

Viime aikoina yhä useampi on tullut tietoiseksi siitä, miten tekoäly on jokaisen hyödynnettävissä. Erityisesti marraskuussa julkaistu Chat GPT on herättänyt kiinnostusta.

Chat GPT on päivitetty versio tekstiä tuottavasta tekoälystä, joka kykenee vuorovaikutukseen. Se osaa vastata jatkokysymyksiin, hylätä “sopimattomat” kysymykset ja “tunnustaa” virheensä. Sille on siis opetettu tietynlainen etiikka.

 

Pari viikkoa sitten kuulin tekoälyn tuottamaa ääntä, joka matki lähes täydellisesti tiettyä ihmistä. Kyseinen ihminen oli lukenut studiossa useita tunteja erilaisia tekstejä suomeksi.

Tekoäly kuunteli ja mallinsi itselleen tekstin ja äänentuoton välisen yhteyden äänteineen, lauserytmeineen ja intonaatioineen.

Tuloksena oli tekoäly, joka luki minkä tahansa suomenkielisen tekstin niin täydellisesti lähteen äänellä, ettei sitä juuri erottanut aidosta. Se puhui siis sellaistakin, jota kyseinen ihminen ei ehkä itse olisi halunnut sanoa.

Tekoäly ei itsessään ole hyvä eikä paha.

 

Tekoäly on jo monelta tavalla tärkeä sujuvan arjen osa. Mutta kun sen kehitys ohjautuu lähinnä teknologiavetoisesti eikä sen etiikasta käydä juurikaan keskustelua, se herättää myös villejä tulevaisuuskuvia.

Äskettäin monikansallinen lehti listasi ammatit, joita tekoäly uhkaa eniten. Opettajat olivat viidentenä listalla.

Näkemyksen takana on suomalaisittain outo käsitys opettajista pelkkinä tiedon kaatajina.

 

Opettajan työtä tekoäly tulee varmasti muuttamaan ja on tehnyt sitä monella hyvälläkin tavalla jo nyt. Tekoäly ei itsessään ole hyvä eikä paha, kunhan pidämme kiinni meille tärkeistä asioista ja arvoista.

Ihmisten on edelleen kyettävä ymmärtämään syy-seuraussuhteita, soveltamaan osaamaansa, olemaan asioista eri mieltä ja sovittelemaan tavoitteita keskenään, näkemään kokonaisuuksia ja tekemään arvovalintoja, määrittämään mikä on oikein ja mikä väärin.

 

Juuri näillä asioilla rakennetaan yhteiskuntaa, ja sen rakentamisessa koko koulutuspolulla ja opettajilla on erittäin tärkeä rooli.

Opettajienkin työ muuttuu mutta merkitys ei vähene. Päinvastoin, se vain kasvaa.

 

Hanna Ottman on OAJ:n viestintäjohtaja.

hanna.ottman@oaj.fi

Twitterissä @HannaOttman

 

Lue samasta aiheesta