Lukijan mielipide: Odotusten ristipaineissa opettaja tarvitsee tukea työhyvinvointiinsa

Opettajaopiskelijoina olemme huolissamme lukuisista ja kasvavista odotuksista, joita opettajuuteen kohdistuu nyky-yhteiskunnassa. Odotuksia asettavat niin yhteiskunta, oppilaat, työnantajat kuin vanhemmatkin.

Opettajuuden lisäksi opettajan odotetaan olevan kasvattaja, viestijä, kehittäjä ja kehittyjä, joka huomioi oppijat yksilöinä suurista ryhmistä huolimatta sekä toimii esimerkillisenä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan ja maailman muutoksissa.

Opettajien työkuorman ja odotusten laajetessa myös kritiikki opettajia kohtaan on lisääntynyt ja samalla opettajien hyvinvointi jäänyt vähemmälle huomiolle.

Toivommekin, etteivät etenkään nuoret, opettajan ammatti-identiteettiä rakentavat opettajaopiskelijat ahdistu liikaa monista suunnista nousevista erilaisista odotuksista vaan jatkavat rohkeasti matkaansa opettajuutta kohti ja pysyvät mukana luomassa tulevaisuutta.

Tulevaisuutta, jossa toivottavasti otetaan myös opettajien hyvinvointi paremmin huomioon.


Näemme
opetusalaan kohdistuvat suuret linjaukset opettajien määrään, työn määrään ja määräaikaisiin työsopimuksiin nähden liian kuormittavina ja työhyvinvointia rapauttavina.

Olisikin suotavaa, että suurten odotusten lisäksi muistettaisiin myös konkreettinen työhyvinvoinnin tukeminen, jotta me, nykyiset sekä tulevat opettajat, pystyisimme keskittymään tärkeimpään tehtäväämme: opettamiseen ja oppijoiden tukemiseen.

Haluamme antaa parastamme opiskelijoille ja yhteiskunnalle. Sen toteuttamiseksi ja varmistamiseksi tarvitsemme etenkin yhteiskunnalta vahvempia linjauksia, jotka osoittaisivat arvostusta meitä kohtaan – niin taloudellista tukea kuin inhimillisyyttä kaikkiin niihin odotuksiin, joita meille asetetaan.

Opettajien hyvinvointiin panostamalla luotaisiin samalla parempaa tulevaisuutta koko yhteiskunnalle.

 

Opettajaopiskelijat Luka Auranen, Markku Haapaniemi, Reija Kinnari, Minna Nieminen ja Riikka Pääkkönen, Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus