Valtuusto jatkoi uudistamistyötä

OAJ:n valtuusto hyväksyi järjestölle uuden strategian ja perusti työhyvinvointirahaston. Valiokunnat kokoustivat etäyhteyksillä ja äänestivät tekstiviestisovelluksella.

OAJ:n valtuusto kokousti Helsingissä viime viikolla. Valtuutetut käyttivät kasvomaskeja, huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä sekä hyödynsivät osin etäkokousyhteyksiä.

Valtuusto hyväksyi OAJ:n uuden strategian, johon on listattu kehittymislupauksia ja toimintatapoja. Tavoitteena on, että Suomi on maailman paras paikka opettaa, tutkia ja oppia ja että jokainen jäsen tuntee järjestön jäsenyyden kannattavan.

Kehittymislupausten mukaan OAJ vahvistaa opettajuuden vetovoimaa ja arvostusta sekä edistää jäsenten työhyvinvointia. Järjestö parantaa vuorovaikutusta jäsentensä kanssa ja lisää osallistumismahdollisuuksia.

OAJ haluaa viestiä kiinnostavasti tekemästään työstä ja sen tuloksista. Järjestö myös lupaa uudistua rohkeasti 2030-luvun ammattijärjestöksi.

– Palvelemme jäseniä asiantuntevasti ja sydämellä. Yhteistyökumppanina olemme luotettava ja ratkaisuhakuinen. Toimimme aina arvojemme mukaisesti eli oikeudenmukaisesti, avoimesti ja vastuullisesti, strategiatyötä johtanut hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Jari Cavernelis listaa järjestön toimintatapoja.

 

OAJ:ssä on meneillään myös ammattijärjestötoiminnan uudistamisprosessi. Järjestö haluaa tarjota jäsenille enemmän osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi jäsenäänestyksillä.

Valtuustossa valittu järjestön uusi hallitus jatkoi uudistamistyötä heti ensimmäisessä kokouksessaan kuluneella viikolla. Tarkoitus on, että valtuustolla olisi jo marraskuun kokouksessaan uudistamispäätöksiä tehtävänä.

Yleissivistäviä opettajia edustava kuopiolaisvaltuutettu Minna Parviainen osallistui järjestö- ja viestintävaliokunnan työskentelyyn etäyhteydellä omassa hotellihuoneessaan.

 

Valtuuston kokous toi OAJ:läiset päättäjät ensi kertaa koolle kevään neuvottelukierroksen jälkeen. Siksi puheenjohtaja Olli Luukkainen halusi hälventää joidenkin jäsenten somessa esittämää huolta siitä, että opettajat eivät olisi yltäneet vastaavan tasoisiin korotuksiin kuin muut.

− Suomalaisten palkansaajien sopimuskorotukset ovat olleet tismalleen samantasoisia vuodesta 2011 tähän vuoteen asti. Opettajat eivät ole saaneet yhtään vähempää, mutteivat myöskään enempää.

Sopimuskorotukset koostuvat neljästä osasta. Ensinnäkin on kaikille tuleva yleiskorotus, toisena työnantajan jokaiseen neuvottelupöytään tuoma paikallinen erä. Kolmas on keskitetty järjestelyerä ja neljäs tekstimuutokset, joille kaikille työnantaja laskee hinnan.

− Ilman tekstimuutoksia eivät etenisi esimerkiksi valtuustossa tehdyt hyväksytyt ponsiesitykset. Tekstiesitysten hintavaikutus on jokaisessa sopimuksessa omanlaisensa, mutta kun nämä neljä elementtiä lasketaan yhteen, jokaisella sopimusalalla korotus on samansuuruinen, Luukkainen sanoo.

 

Kevään sopimuskierroksella onnistui vihdoin varhaiskasvatuksen opettajien siirto kunnan yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta KVTES:stä opetusalan OVTES:iin. Siirto tapahtuu 1. syyskuuta 2021, mutta varhaiskasvatuksen opettajien työsuhteen ehdoissa noudatetaan KVTES:a vuoden 2022 loppuun.

− Kiitokset puheenjohtajalle ja OAJ:n neuvottelijoille, että tämä 30 vuotta odotettu siirto onnistui, Varhaiskasvatuksen opettajien liiton valtuutettu Minna Paavola kiitti puhujapöntössä.

Valtuuston uusi puheenjohtaja, yleissivistävien opettajien Ysin Anna Renfors sekä varapuheenjohtajat Ulla Kangasniemi ammatillisista opettajista ja Ysin Kari Filpus miettivät tauolla kokouskuvioita.

 

Valtuutettujen pitää hyödyntää mahdollisuutensa muuttaa ammattijärjestötoimintaa. Näin patisti opiskelijajärjestö Soolin entinen puheenjohtaja Taru Tujunen, joka vei OAJ:n valtuutetut tulevaisuusmatkalle.

Viestintätoimisto Ellun kanojen toimitusjohtajana työskentelevä Tujunen seurasi keväällä nelosluokkalaisen äitinä ihaillen suomalaisen koulun tekemää digiloikkaa.

− Korona-aika antaa koululle mahdollisuuden uudistua ja viedä lapsia ja nuoria tulevaisuuteen, joka on heidän kannaltaan relevantti. Vanhemmilla on nyt ikkuna auki koulun ja opettajan arkeen, ja tämä ainutlaatuinen tilaisuus kannattaisi edunvalvonnassa hyödyntää, Tujunen sanoo.

Osallistamalla ammattijärjestö voi voittaa ihmisten sydämet.

Tujusen mukaan maailma on muuttunut paljon hänen Sool-vuosistaan. Työmarkkinajärjestöjen kaltaisille instituutioille nykyteknologia antaa mahdollisuuden uudenlaiseen osallisuuteen.

− Ammattijärjestö voi nyt osallistamalla voittaa ihmisten sydämet, ja valtuutetut ovat avainasemassa kehittämässä tulevaisuuden ay-toimintaa. Ovatko ovet siis auki ihmisten tulla mukaan toimintaan, Tujunen kysyy.

 

Valtiovallan tervehdyksen valtuutetuille tuonut työministeri Tuula Haatainen tähdensi digitaitojen merkitystä ja vertasi niitä luku-, kirjoitus- ja laskutaitoon. Julkisen vallan onkin Haataisen mukaan huolehdittava siitä, että osaamisen kehittäminen on jokaiselle suomalaiselle mahdollista.

− Osaamisen puute ei saa olla este rakennemuutokseen sopeutumisessa, ja koulutuspalveluita on kohdennettava niille, jotka hyötyisivät lisäkoulutuksesta, Haatainen sanoo.

Työministeri antoi opettajille kiitosta lasten ja nuorten oppimisen turvaamisesta myös poikkeusoloissa.

− Etäopetusjakson onnistuminen kertoo suomalaisten opettajien ammattitaidosta. Opettajilla oli tärkeä merkitys siinä, että maamme selviytyi niin hyvin koronan ensimmäisestä aallosta.

 

OAJ:n uuden hallituksen kokoonpano ja muita valtuustouutisia netissä:

 

Kymmenen miljoonan rahasto työhyvinvoinnin tukemiseen

Valtuusto perusti OAJ:lle työhyvinvointirahaston, jonka tavoite on edistää OAJ:n jäsenten työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työsuojelua. Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin, koulutukseen ja työelämän laadun parantamiseen.

Rahaston peruspääoma on kymmenen miljoonaa euroa.

OAJ:n yhdistykset ja jäsenten yhteenliittymät voivat hakea tukea, ja yksittäisille jäsenille voidaan myöntää stipendejä kehittämistyöhön ja tutkimukseen.

− Työhyvinvointi on ratkaisevaa erityisesti oppimisen ja opiskelun parissa työskentelevillä, koska työ perustuu keskeisiltä osin henkilökohtaiseen ja intensiiviseen vuorovaikutukseen. Opettajien ja heidän esihenkilöidensä oma hyvinvointi ja jaksaminen heijastuvat suoraan opiskelijoiden hyvinvointiin ja oppimiseen, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

 

Työhyvinvointirahaston peruspääoma on peräisin asuntosijoitusyhtiö Kojamon osakeomistuksesta sekä Kojamon listautumisen yhteydessä syntyneestä osakkeiden myyntivoitosta. OAJ omistaa 6,1 prosenttia Kojamon osakkeista.

Rahasto voi käyttää tarkoitukseensa vain tuottovaroja, ei pääomaansa. Rahasto ei ole omakatteinen, vaan varallisuus sisältyy OAJ:n taseeseen.

Rahastoa kartutetaan järjestön pääomatuotoilla ja tilikauden voitoilla, jolloin vastaavasti järjestön tukirahaston kartuttaminen pienenee. Järjestön tukirahastoon sijoitetut varat mahdollistavat tarvittaessa työtaistelutoimet.

 

Työhyvinvointi ja jaksaminen keskustelutti valtuutettuja sekä hallituksen kyselytunnilla että yleiskeskusteluissa.

Moni kysyjä halusi tietää, mitä toimia järjestö aikoo tehdä opettajien ja esihenkilöiden psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseksi. Kysyjiä huoletti myös aktiivien kuten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen jaksaminen ja täydennyskoulutus.

Vastauksissa listattiin käynnissä olevia toimia. Alkuvuodesta esimerkiksi alkoi alueellisen esimiestyön hanke, ja työsuojeluvaltuutetut ovat saamassa lisää koulutusta. Työhyvinvointirahaston toiminta alkaa, Fiilismittari jatkaa ja työhyvinvointivuoden antia käydään läpi.

− Työhyvinvointiasiat ovat pitkälti paikallisesti hoidettavia, ja niitä edistävät luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut. Jokainen jäsen on myös omalta osaltaan vastuussa työhyvinvoinnistaan, hallituksen jäsen Timo Markkanen muistutti hallituksen kyselytunnilla.