Jäsenaloite käyttöön syksyllä

Jäsenten suorat vaikutusmahdollisuudet OAJ:ssa lisääntyvät syksyllä käyttöön tulevan jäsenaloitteen myötä. Tähän asti järjestön jäsenyhdistykset ovat voineet tehdä valtuustoaloitteita, mutta jatkossa aloitemahdollisuus on myös yksittäisillä jäsenillä.

Jäsenaloite muistuttaa eduskunnan kansalaisaloitetta: se etenee valtuustokäsittelyyn, jos se kerää tuhat kannatusilmoitusta muilta OAJ:n jäseniltä.

Jäsenosallistamisen laajentamisesta on puhuttu jo usean vuoden ajan, kertoo erityisasiantuntija Juha Makkonen OAJ:n järjestöpalveluista.

– Jäsenaloite nousi esille niin yksittäisten jäsenten mielipiteissä kuin keväällä 2020 Pekka Lempiäisen tekemässä valtuustoaloitteessakin, hän sanoo.

Sekä aloite että sen kannatusilmoitukset kerätään sähköisesti Howspace-työkalun avulla. Tarkemmat ohjeet julkaistaan elokuussa, mutta mikään ei estä oman aloitteen ideoinnin aloittamista jo nyt, Makkonen kannustaa.

Jäsenaloitetta tukevat allekirjoitukset on kerättävä kolmen kuukauden kuluessa aloitteen päiväyksestä.

 

Jos mielii saada aloitteen valtuuston syyskokouksen käsittelyyn, sen tulee kerätä tarvittavat allekirjoitukset 15. syyskuuta mennessä.

– Hyvin organisoidut ja tehokkaasti viestivät isommat yhdistykset voivat saada jo omasta keskuudestaan ison jäsenmäärän liikkeelle. Todennäköisesti sosiaalisen median ryhmien kautta voi saada koottua kannatusta omalle aloitteelleen.

Makkonen ei arvaile, millaisia teemoja aloitteet tulevat koskemaan.

– Toivottavaa toki on, että teemat liittyvät isompiin, laajasti OAJ:n toimintaa koskettaviin asioihin. Onhan valtuusto kuitenkin OAJ:n ylin päättävä elin.