Työhyvinvointirahasto säteilee hyvää työpaikoille

OAJ on perustanut työhyvinvointirahaston, jonka tavoitteena on parantaa jäsenten ja työyhteisöjen työhyvinvointia sekä edistää työturvallisuutta ja -suojelua.

Yhdistykset ja jäsenet voivat ensi keväästä lähtien hakea rahaston tukea työhyvinvoinnin kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.

– Valmistelemme paraikaa hakukriteerejä ja sähköistä hakujärjestelmää niin, että ensimmäinen hakukierros on ensi keväänä. OAJ:n puheenjohtajisto päättää tuen saajista elokuussa, rahaston asiamies, OAJ:n hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Jari Cavernelis kertoo.

Peruspääoma on peräisin Kojamo-omistuksesta.

Rahaston tarkoituksena on vauhdittaa hankkeita, joilla on vaikutusta jäseniin ja heidän työyhteisöihinsä.

Työhyvinvointirahaston peruspääoma, kymmenen miljoonaa euroa, on peräisin OAJ:n pitkäaikaisesta Kojamo-omistuksesta ja myyntivoitosta, joka syntyi, kun kiinteistösijoitusyhtiö listautui 2018.

Rahasto saa jakaa vain tuottovarojaan. Se ei ole omakatteinen vaan osa OAJ:n varallisuutta, mitä järjestö on kerryttänyt työtaistelutilanteiden varalle ja neuvottelutoiminnan tueksi.

 

OAJ haluaa rahastolla ja uudella palvelumuodolla kiinnittää huomiota koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen alalla työskentelevien jäsentensä työhyvinvointiin ja konkreettisesti toimia opettajien ja esihenkilöiden hyväksi.

– Puhuisin jäsenedusta, joka säteilee hyvää siellä missä pitääkin eli työpaikoilla, Cavernelis muotoilee.

 

Mikä työhyvinvointirahasto?

  • OAJ:n valtuusto päätti elokuussa 2020 perustaa työhyvinvointirahaston, jonka tarkoituksena on edistää järjestön jäsenten työhyvinvointia, työturvallisuutta ja työsuojelua.
  • Rahasto myöntää varoja kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan.
  • Tukea voivat hakea OAJ:n yhdistykset, jäsenten muodostama koulutus-, kasvatus- tai tutkimusalan yhteisöt ja yksittäiset jäsenet.
  • Ensimmäinen haku on keväällä 2021. Hakukierroksen tarkempi ajankohta varmistuu syksyn kuluessa.

oaj.fi/tyohyvinvointi