Maailmalta: Ryhmätaitoja opettamassa

Vietnamin Haiphongissa toimiva Fiviedu-koulu antaa suomalaiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa lisäopetusta koulun omassa toimipisteessä ja englannin ja robotiikan tunteja alueen julkisissa kouluissa sekä päiväkodissa. Suomalaisten opettajien apuna on tulkit.

Erot suomalaisen ja vietnamilaisen peruskoulun ja kulttuurin välillä ovat suuria. Isoimmaksi haasteeksi fysiikanopettaja Ville Eronen ja luokanopettaja Unna Mommo nimeävät nopeat muutokset – mitä tahansa voi tapahtua, aikataulut eivät pidä ja tunnin aihe vaihtuu. Opettajan on osattava heittäytyä.

Jopa hippaleikki oli lapsille uutta.

Mommon ensimmäisellä oppitunnilla syntyi kaaos. Lapset juoksivat kiljuen ympäri luokkaa. Oppilaat olivat tottuneet autoritääriseen opetukseen, joten heillä ei ollut ryhmäleikkitaitoja. Jopa hippaleikki oli lapsille uutta.

– Täällä ei opita toimimaan ryhmässä eikä edes parin kanssa, Mommo kertoo.

Ensimmäisistä luokista alkaen aamun kolme tuntia pidetään peräkkäin ilman taukoja ja luokkakoko vaihtelee 40–70 oppilaan välillä. Tiede- aineissa keskitytään teoriaan ja kielissä kielioppiin – ulkoaoppimista painotetaan.

Eronen ja Mommo tekevät asiat toisin. Mommo herättää lapset pohtimaan ilmiöitä. Erosen oppilaat rakentavat itseajavia autoja ja tutkivat, kuinka sähkövirta kulkee kehon läpi. Kivan tunnin päätteeksi oppilaat hierovat kasvojaan opettajan vatsaan ja sanovat: ”Do you love me? I love you”.