Hyvinvointiteknologiaa ei tarvitse arastella – Ammatilliset opettajat ovat avainasemassa tiedon ja taidon kartuttamisessa

Erilaiset laitteet ja sovellukset ovat nykyisin arkipäivää sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tulevien sote-ammattilaisten ja monien tekniikan osaajien pitää paneutua hyvinvointiteknologiaan jo koulun penkillä. Avainasemassa tiedon ja taidon kartuttamisessa ovat ammatilliset opettajat. Neljän oppilaitoksen yhdessä luoma Hyteope-verkkokurssi innostaa alan opettajia paneutumaan tekniikan mahdollisuuksiin.

Jatkuvasti uuden äärellä

Inga Pöntiö, hyvinvointiteknologian lehtori Tredussa, mukana Hyteopessa

Tämä ala on opettajan kannalta hirveän mielenkiintoinen, sillä hyvinvointiteknologiassa tapahtuu koko ajan. Ei voi eikä tarvitse opettaa aina samoja asioita opiskelijoille.

Juuri nyt olen erityisen innostunut älykkään teknologian viemisestä yksin asuvien vanhusten kotiin. Erilaiset automaattisesti toimivat hälytysjärjestelmät, mittalaitteet ja vaikkapa liesivahti tukevat vanhuksen kotona pärjäämistä. Tällaiseen älykotiin paneutumista suosittelen hoiva-alan opettajille. Uusi tekniikka ei ole lainkaan niin vaikeaa kuin moni kuvittelee.

 

Opiskelijat vievät uutta tietoa työpaikoille

Jukka Koivisto, Hyteopen ja Suomen diakoniaopiston pedagoginen asiantuntija

Hyvinvointiteknologia on yksi niistä harvoista lähihoitajan tutkinnon osista, joissa opiskelijat voivat viedä mukanaan uutta tietoa työpaikoille. Eräässä oppimistehtävässä opiskelijoiden pitää hyödyntää hyvinvointiteknologiaa työelämässä. Opettajat ovat tässä tiedonvaihdossa mukana myös.

Virtuaalinen todellisuus olisi sote-alan opettajille tutustumisen arvoinen kahdestakin syystä. Sitä voi hyödyntää hoitotyössä ja opetuksessa. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutuja voi harjoitella vr-lasien avulla toimimaan ahdistavissa tilanteissa. Opiskelija taas voi valmistautua vaikkapa kodinhoitotyöhön virtuaalisessa vanhuksen asunnossa.

 

Opettajan ei tarvitse olla insinööri

Krista Toivonen, Hyteope-verkkokoulutuksen projektipäällikkö ja sosiaali- ja terveysalan lehtori Sataedussa

Lähihoitajan ammattitutkintovaatimuksiin kuuluu jo nyt hyvinvointiteknologia. Sote-alan ammatillisten opettajien olisi hyvä sisäistää, ettei todellakaan tarvitse olla insinööri opettaakseen hyvinvointiteknologiaa. Kukaan ei voi tietää kaikkea, mutta pitää olla intoa ja rohkeutta kokeilla.

Itse olen nyt innostunut etenkin sosiaalisista roboteista. Miten ne voivat lisätä vanhusten hyvinvointia tai auttaa erityislapsen arjessa? Opettajille suosittelisin etenkin hyvinvoinnin mittaamiseen ja etäpalveluihin paneutumista. Ne ovat sote-alalla valtavirtaa ihan pian.

 

Tekniikan ja soten opettajat yhteistyöhön

Sari Merilampi, Hyteopen projektikoordinaattori ja tutkijayliopettaja Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevilta ammattilaisilta vaaditaan valmiuksia käyttää uusia tekniikoita ja sovelluksia. Hyvinvointiteknologiaa opetettaessa sote-puolen ja tekniikan alan olisi hyvä tehdä yhteystyötä. Teknologian käyttäjien ja tekijöiden sekä tekniikan huoltajien pitää ymmärtää toisiaan. Kannustaisinkin sote-opettajia osallistumaan myös teknologian kehittämiseen. Heillä on paljon annettavaa.

Juuri nyt hyvinvointiteknologiassa minua kiinnostaa etenkin pelillisyys. Hyötypelien avulla voisi edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia. Peli voi innostaa vaikkapa muuttamaan elintapoja.