Lukijan mielipide: Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen vahvemmaksi lukion opsiin

Suomen jokaisessa lukiossa laaditaan uusia opetussuunnitelmia. On tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että yrittäjyys kirjoitetaan opsiin ja siten, että asiaa opitaan eri aineryhmien opetuksessa.

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen karttuu ja vahvistuu kaikilla koulutusasteilla, myös lukiossa.

Myönteinen asenne yrittäjyyteen, yrittäjämäinen toimintatapa ja perustietous yritystoiminnasta antavat lukiolaiselle kestävän pohjan tulevaisuuteen. Lukiolainen tarvitsee tätä osaamista, koska työelämä muuttuu nopeasti, työurat monimuotoistuvat ja tarve hyvinvoinnin lisäämiselle vahvistuu. Tämä tarve nousee toistuvasti esiin nuorille tehdyissä kyselyissä.

Yrittäjyys- kasvatuksella vahvistetaan paikkakunnan elinvoimaisuutta.

Lukioiden yrittäjyyskasvatuksella on useita merkityksiä paikallisesti. Sillä vaikutetaan nuorten yrittäjämäiseen toimintatapaan ja yrittäjyysintoon sekä ammattitaitoisen työvoiman saamiseen. Näin vahvistetaan paikkakunnan elinvoimaisuutta.

Siksi on tärkeää, että opetussuunnitelmassa ratkaistaan, miten lukiolaiset voivat kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. On mietittävä, miten toteutetaan oppiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Se voi olla esimerkiksi työelämän toimeksiantoja, tet-jaksoja ja yritysvierailuja.

Pitää myös varmistaa, että lukiot pystyvät tekemään uudistukset. Tämä edellyttää riittäviä resursseja ja opettajien osaamista.

Opetussuunnitelmatyössä kannattaa hyödyntää valmiita toimintamalleja, materiaaleja ja asiantuntijaverkostoja.

 

Päivi Ojala ja Marja Vartiainen
Suomen yrittäjät