Lukijan mielipide: Seksuaalisuudesta selkeästi

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on kasvava ongelma netissä. Netin kautta tapahtuvalla groomingilla tarkoitetaan lapsen tai nuoren houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin, kuten alastonkuvien pyytämistä tai pyrkimystä sopia tapaaminen.

Suuri osa nuorista viettää paljon aikaa digiympäristöissä. Sosiaalinen media ja pelit ovat nuorille tärkeitä tapoja pitää yhteyttä ystäviin, muodostaa ihmissuhteita ja tuntea yhteenkuuluvuutta toisten nuorten kanssa. Erityisen tärkeää tällainen vuorovaikutus voi olla niille nuorille, joiden on hankalaa muodostaa positiivisia ihmissuhteita omassa fyysisessä lähiympäristössään.

Haluamme kiinnittää huomiota erityistä tukea tarvitseviin nuoriin, joita digiympäristön uhat voivat koskea muun muassa mahdollisen puutteellisen seksuaalikasvatuksen ja heikompien turvataitojen vuoksi.

Erityistä tukea tarvitsevien nuorten kohdalla seksuaalisuuden puheeksi ottaminen voi olla erityisen vaikeaa. Seksuaalikasvatusta tulee kuitenkin antaa kaikille selkeästi ja ymmärrettävästi ikä- ja kehitystasoon sopivalla tavalla.

Jokaisen nuoren kanssa on tärkeää keskustella myös riskeistä ja uhista, joita nuori voi kohdata, sekä vahvistaa nuoren turvataitoja ja kykyä suojautua seksuaaliväkivallalta.

Vanhempien lisäksi ammattilaisilla on oltava valmiudet käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Opetushallituksen rahoittamassa Selkeästi seksuaalisuudesta -hankkeessa on tavoitteena vahvistaa ammattilaisten valmiuksia keskustella nuorten kanssa seksuaalisuudesta ja näin vahvistaa nuorten kykyä toimia turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä.

Hankkeessa toisen asteen opetushenkilöstölle tarjotaan maksutonta koulutusta, jonka aikana he saavat valmiuksia ja työkaluja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa.

 

Maarit Mustonen, asiantuntija, Pelastakaa lapset

Maarit Sinisaari-Eskelinen, lehtori, Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter, Metropolia-ammattikorkeakoulu

 

Haluatko kirjoittaa Opettaja-lehden Tätä mieltä -palstalle? Ohjeet löydät täältä.