Lukijan mielipide: Quo vadis, marginaaliopettaja?

Lukuvuoden lopussa päättyvät määräaikaisten opettajien työsopimukset. Tämä koskee myös useita oman äidinkielen opettajia.

He ovat ikuisesti määräaikaisia, ikuisesti epäpäteviä, koska tähän ammattiin ei ole laadittu kelpoisuusvaatimuksia eikä luotu yliopistotasoista koulutusta kelpoisuuden saamiseksi. Näin on ollut vuosikymmeniä.

 

Omaa äidinkieltä pidetään tärkeänä lasten hyvinvoinnille ja identiteetin kehittymiselle. Eri kielten asema on korostettu ja vahvistettu uudessa opetussuunnitelmassa. Vai onko?

Oma äidinkieli on joskus ollut opsissa, mutta vuonna 2004 se otettiin sieltä pois. Aineen ja opettajien asema on todellisuudessa matala.

Oman äidinkielen opettajat -yhdistys toteutti talvella 2021 kyselyn opettajien hyvinvoinnista. Kyselyllä selvitettiin oman äidinkielen opettajan työn kuormittavuutta ja työmäärää.

Selvisi, että iso joukko opettajia opettaa säännöllisesti iltapäiväisin neljästä kahdeksaan. Opetusvelvollisuus on 20–24 tuntia viikossa.

Heillä ei ole aikaa harrastuksille eikä kulttuuritapahtumille. Työtä pidetään tärkeänä mutta fyysisesti rasittavana. Yli 30 prosenttia on miettinyt työn vaihtamista.

Äidinkielet ovat tasavertaisia. Tämän pitäisi näkyä myös opettajien työkuvassa.

Työ ja työhyvinvointi eivät nyt ole tasapainossa. Ongelma ratkaistaisiin oman äidinkielen opettajien kelpoisuusvaatimuksilla ja kelpoistavalla koulutuksella.

Opetusvelvollisuutta on laskettava 20 tunnista 18 tuntiin, kuten äidinkielenopettajilla. Äidinkielet ovat lain ja opsin mukaan tasavertaisia. Tämän pitäisi näkyä myös opettajien työkuvassa.

Sen lisäksi siirtymiset tulisi laskea jokaisen kiertävän opettajan opetusvelvollisuuteen henkilökohtaisesti. Silloin säännöllisesti siirtyvän opettajan opetusvelvollisuus olisi todellisuudessa 15–16 tuntia. Näin tehdään Ruotsissa.

Ylimääräisiä tunteja voi käyttää muiden maahanmuuttajataustaisten ja korkeasti koulutettujen opettajien työllistämiseen. Osalle heistä tämä 2–4 tuntia koulutustasoa vastaavaa työtä on iso askel kohti itsetunnon parantamista ja kotoutumista.

 

Oman äidinkielen opettajien hallitus