Lukijan mielipide: Psykologintarkastus osaksi kouluterveydenhoitoa

Suomea kuohuttaneen vakavan kouluväkivaltatapauksen seurauksena hallitus aikoi lisätä koulupsykologien määrää. Toimenpiteen yhteydessä kannattaisi selvittää mahdollisuutta muuttaa oppilashuoltotoimintaa ja -lainsäädäntöä tavalla, jolla mahdollistettaisiin kaikkien koululaisten kutsuminen koulupsykologintarkastukseen.

Kouluvuosien aikana oppilaat kutsutaan säännöllisesti terveydenhoitajan, lääkärin ja hammaslääkärin tarkastukseen; miksi nuoria ei voitaisi kutsua vastaavanlaiseen koulupsykologin tekemään tarkastukseen?

 

Mielenterveydelliset ongelmat ovat koulumaailmassa selvästi havaittavissa esimerkiksi erityisen tuen perusteina ja koulun keskeyttämisen syynä. Samat syyt ovat oletettavasti myös kiusaamisen ja väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla.

Säännölliset ja kaikkia oppilaita koskevat psykologikäynnit mahdollistaisivat todennäköisesti nykymallia paremman mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen. Käytäntö tukisi myös tarvittavaa asennemuutosta, jossa mielenterveyden hoito nähtäisiin luonnollisena osana jokaisen hyvinvointia. Mielenterveyspalveluiden käyttöön ei liitettäisi enää häpeää tai salailua, jotka voivat pahimmillaan estää avun pyytämisen.

 

Mika Kostamo
erityisopettaja, Oulu