Lukijan mielipide: Päivitetään opetusvelvollisuusmalli

Opetusvelvollisuuteen perustuvassa työaikamallissa on paljon hyviä elementtejä, parhaana opetuksen määrän yksinkertainen vaikutus palkanmuodostukseen.

Vuosityöaikamalli vaikuttaa nähtyjen lausuntojen perusteella hyvin raskaalta jatkuvine kaikkien mahdollisten asioiden kirjaamisineen.

 

Aikaamme sopivin työaikamalli saataisiinkin päivittämällä nykyinen opv-malli. Tällä hetkellä peruspalkkaan sisältyy opetustyön lisäksi kontrolloimaton määrä, laskennallisesti 17 prosenttia, opetuksen ulkopuolista työtä. Juuri tämän osan kontrolloimattomuus on aiheuttanut opettajan työmäärän paisumisen.

Ehdotan yksinkertaista päivitystä: Peruspalkan opetukseen kohdistettu osuus, 83 prosenttia, säilyy nykyisellään (opetusvelvollisuus), mutta edellä mainitun kontrolloimattoman 17 prosentin osuuden tilalle annetaan työnantajalle ”ostettavaksi” opettajalta sitä ajallisesti vastaava työpanos opetustyönä tai muuna työnä, tai molempina. Muu kuin opetustyö kirjataan tarkasti työsuunnitelmaan ja tuntikirjanpitoon.

Opetustyö ja muu työ olisivat samalla viivalla.

Tässä mallissa opetusvelvollisuuden yli menevästä opetustyöstä ja muusta työstä maksetaan sama palkka kokemuslisineen vuosiviikkotuntia ja yksittäistä työtuntia kohti kuin opettajan opetusvelvollisuuteen kuuluvasta opetustyöstä.

Opetusvelvollisuutta tai peruspalkkaa muuttamalla voidaan reagoida työn muuttuviin vaateisiin, kuten arvioinnin osuuteen opetustyössä. Lomat ja kesäkeskeytykset säilyvät nykymuodossaan.

 

Esittämäni opetusvelvollisuustyöaika olisi merkittävästi nykyistä säädellympi mutta vuosityöaikaa selvästi käyttäjäystävällisempi malli.

Opetustyö laskettaisiin mukaan vuosiviikkotuntien ja kurssien kokoisina urakoina ilman tuntikirjanpitoa. Vain opetuksen ulkopuolinen työ kirjattaisiin ylös tunneittain.

Suurin päivitys olisi se, että työnantajan tulisi nykyisen kontrolloimattoman palkanosan sijaan ”ostaa” opettajalta sitä mitä tarvitsee: opetustyö ja muu työ olisivat samalla viivalla.

 

Ilkka Naatula

Lukion matematiikan lehtori

Sastamala