Lukijan mielipide: Onko OAJ:llä edes yritystä suitsia lisätehtävien määrää?

OAJ antaa julkisuuteen kuvan, jossa pidetään tiukasti kiinni opettajien eduista. Pääpaino nykyisissä neuvotteluissa tuntuu olevan palkankorotuksissa, vaikka opettajakunnalta on tullut jatkuvasti viestiä siitä, miten tärkeää olisi hillitä työtehtävien määrää.

Tässä tilanteessa tuntuu turhauttavalta, että jo neuvotelluista sopimuksistakaan ei pidetä kiinni.

 

Vapaan sivistystyön puolelle on tullut uutena työtehtävänä osaamisperustaisuuteen liittyvää suunnittelutyötä, kuten opintopisteytyksen suunnittelua, arvioinnin suunnittelua ja arvioinnin toteuttamista.

Saamani tiedon mukaa OAJ tulkitsee, että tämä on myös tuntiopettajalle ilman erillistä korvausta kuuluvaa työtä. OVTES kuitenkin sanoo kansalaisopettajan työajasta näin: ”Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.” Miten on mahdollista, että OAJ hyväksyy aivan mutisematta ilman erillistä korvausta tällaiset lisävelvollisuudet, jotka ilmiselvästi eivät ole oppituntien valmistelua, oppituntien pitoa tai oppitunteihin välittömästi liittyviä muita tehtäviä?

Taitaa olla pelkkää sanahelinää, että jo valmiiksi heikommin palkattujen kansalaisopistojen opettajien asema kiinnostaisi ammattijärjestöä.

 

Ällistynyt ja turhautunut rivijäsen Kainuusta

Julkaisemme tekstin poikkeuksellisesti nimimerkillä.

 

OAJ vastaa:

Kirjoittaja siteeraa OVTESn kansalaisopistoja koskevan liitteen pykälän 12 ensimmäistä momenttia.

Pykälän toisessa momentissa todetaan: “Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiksi. Palkkio em. tehtävistä määräytyy 13 § mukaan.”

Pykälässä 13 on siis määrittely opettajan tuntipalkkioista. Kirjoituksen mukaiset tehtävät ovat pykälän 12 toisen momentin mukaisia erikseen korvattavia tehtäviä, joista on maksettava korvaus.

 

OAJ:n kanta on, että työnantajan määrätessä lisätyötä siitä pitää maksaa täysimääräinen korvaus sopimuksen mukaisesti. Tieto, jonka mukaan tuntiopettajan pitäisi OAJ:n mielestä tehdä ylimääräinen työ ilman erilliskorvausta, on siis vääriä.

 

Markku Perttunen

neuvottelupäällikkö

 

Haluatko kirjoittaa Opettaja-lehden Tätä mieltä -palstalle? Ohjeet löydät täältä.