Lukijan mielipide: OAJ toimiin ilmastonmuutosta vastaan

Koronakriisi on ollut iso ongelma kevään aikana. Vielä paljon suurempi ongelma Suomelle ja maailmalle on ilmastokriisi.

Opettajat osaavat opettaa kestävää kehitystä ja ilmastonmuutosta lapsille ja nuorille ja saada heidät ymmärtämään näitä asioita. Mutta se ei riitä, se on hidas tie maailman pelastamiseen.

Nyt on kiire, jäätiköt sulavat nopeasti. Kun moni maa jää tulvan alle, syntyy kansainvaellus pohjoiseen, Suomeenkin. Se tietäisi valtavia ongelmia.

Siksi jokaiseen ammattijärjestöön pitää pikaisesti perustaa ilmastoryhmä, joka suunnittelee ja organisoi ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. OAJ voisi ryhtyä esimerkiksi. Jos siis haluamme, että tulevatkin sukupolvet saavat elää edes jokseenkin hyvää elämää.

 

Sini Alen

varhaiskasvatuksen opettaja

 

OAJ vastaa:

OAJ toimii monin tavoin ilmastonmuutosta vastaan.

Järjestö laati vuonna 2010 kestävän kehityksen ohjelman ja osana sitä lähdimme mukaan WWF:n Green Office -toimintaan. Syksystä 2012 lähtien OAJ:lla on ollut oikeus käyttää WWF:n Green Office -merkkiä. Green Officen avulla järjestön oman toiminnan ilmastorasitusta on saatu vähennettyä merkittävästi.

OAJ:n toimistolla on oma ilmastotyöryhmänsä, joka edistää ilmastonmuutosta ehkäisevää työtä sekä koulutussektorilla että järjestötoiminnassa. Viime vuonna olimme mukana tekemässä Akavan ilmastolinjauksia.

Joulukuussa pidimme yhdessä Opetushallituksen kanssa ilmastovastuuseminaarin.

Tänä vuonna olemme olleet mukana suunnittelemassa ja edistämässä laajaa Kestävä koulu -hanketta.

Lisäksi monet OAJ:n jäsenyhdistykset kuten Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto ja Kotitalousopettajien liitto tekevät arvokasta työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, esimerkkinä tästä on Toivoa & toimintaa -hanke.

 

Lauri Kurvonen

erityisasiantuntija, koulutuspolitiikka