Lukijan mielipide: Kunta ja lainsäädäntö määräävät varhaiskasvatuksen sisällön ja tason

Lehtori Satu Valkosen haastattelu Opettaja-lehdessä 15/11.9. käsitteli yksityisten varhaiskasvatuksen laatua ja organisointia. Haastattelussa Valkonen epäilee muun muassa, että yrityspohjaisesta palvelusta saattaisi aiheutua epätasa-arvoa ja muita ongelmia.

Väite on kova ja sisältää mielestäni ajatuksen siitä, että yrityksissä toimivat varhaiskasvatuksen ammattilaiset eivät toimisi lasten parhaaksi.

 

Varhaiskasvatusalalla kaikki ammattilaiset koulutetaan samoissa oppilaitoksissa samojen opetussuunnitelmien mukaan.

Varhaiskasvatusalalla on puutetta pätevästä työvoimasta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi Helsingin kaupungilla yli viidennes varhaiskasvatuksen opettajien vakansseista on täytetty sijaisilla. Yksityisillä toimijoilla epäpätevien osuus on merkittävästi pienempi.

Pääkaupunkiseudulla toteutetut ja eräät muut laatuselvitykset ovat osoittaneet, että yksityisen toiminnan laatu on vähintään sama tai hieman parempi kuin julkisen. Yksityisiä työnantajia arvostetaan esimerkiksi joustavan hallinnon ja työntekijöiden kuuntelemisen ansiosta.

On tärkeää, että tarjolla on erilaisia toimijoita ja vaihtoehtoja.

Alan kehittymisen kannalta on tärkeää, että tarjolla on erilaisia toimijoita ja vaihtoehtoja. Perheet valitsevat yksityisen vapaaehtoisesti ja tietoisesti.

Kunnat kartoittavat kysynnän ja yksityiset tarjoavat palveluita sovittujen ehtojen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen sisältö mitoituksen ja ryhmäkokojen osalta määrätään laissa ja on sama kaikille toimijoille. Esimerkiksi Kuusikko -kuntien varhaiskasvatusraportti osoittaa, että yksityinen vaka on kunnille edullinen. Tuottajat eivät valikoi asiakkaitaan eikä luonnollisestikaan irtisano hoitosopimuksia vastoin sopimusehtoja.

 

Toimijoita ei pidä jakaa kunta- tai yhdistyspohjaisiin hyviksiin ja yrityspohjaisiin pahiksiin. Tämä ei kehitä kunnan varhaiskasvatuksen laatua. Paras lopputulos syntyy erilaisten ja erikokoisten toimijoiden yhteistyönä.

Onneksi meillä on myös muutamia isompia yrityksiä, joilla on resursseja viedä alaa eteenpäin kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Aino Närkki
johtava elinkeinoasiantuntija