Lukijan mielipide: Koulukiusaaminen ei häviä puhumalla

Suomen hallitukset ovat tuominneet koulukiusaamisen jo ainakin 40 vuotta kauniin sanahelinän säestyksellä, mutta mitään konkreettista ei ole tehty. Kiusatut joutuvat edelleen piilottelemaan ja viime kädessä vaihtamaan koulua. Syyllisille ei koidu mitään todellisia seurauksia.

Koulukiusaamista voidaan ehkäistä monin eri tavoin, kuten nollatoleranssin, positiivisen yhteishengen, uusien toimintamallien ja rangaistusten avulla.

Nämä keinot hoitavat kuitenkin oireita eivät juurisyitä.

 

Koko aineellinen ja henkinen hyvinvointimme perustuu toimivaan yhteiskuntaan. Yhteiskunnan toiminta taas perustuu ihmisten väliseen luottamukseen.

Tällaista luottamusta ei voi syntyä, jos lapselle ei ole syntynyt sokeaa luottamusta omaan vanhempaan ensimmäisten elinvuosien aikana.

Oleellisia ovat lapselle asetetut rajat. Niiden kulmakiviä ovat rakkaus, kunnioitus ja auktoriteetti.

Rajansa oppinut lapsi tuntee olevansa rakastettu juuri sellaisena kuin hän on. Hänen ei tarvitse pönkittää heikkoa omanarvontuntoaan muita kiusaamalla.

Varhaiskasvatuksen onnistuminen ei mielestäni riipu perheen yhteiskuntaluokasta vaan vanhempien viisaudesta. Vapaa kasvatus tuottaa yhteiskuntaan diktaattoreita.

Tarvitsemme vanhempainkouluja.

Mielestäni kiusaamisongelmaan on vain yksi ratkaisu.

Kaikista ei saa hyviä vanhempia, mutta vanhempainkoulujen avulla tilannetta voitaisiin merkittävästi parantaa.

Lisäksi tarvittaisiin nykyistä neuvolatoimintaa laajempaa vanhemmuuden seurantaa ja tukea heti lasten syntymästä lähtien. Murheellisia tarinoita taakkansa alla uupuneista vanhemmista on jo riittävästi.

 

Yhteiskunnan vakauden kannalta on oleellista, että ihmiset tekevät oikein siksi, että se on oikein, eivätkä rangaistusten pelossa.

Koska varhaislapsuuden kokemukset ratkaisevat pitkälti ihmisen elämänuran ja koko yhteiskunnan kehityksen, meidän pitää satsata vanhempainkoulujen ja niihin liittyvän lainsäädännön kehitykseen. Mitään muuta kestävää ratkaisua ei ole.

Panostukset lasten hyvinvointiin varhaislapsuudessa tuottavat massiivisia säästöjä yhteiskunnalle. Tarvitsemme enemmän ihmisiä, jotka rakentavat yhteiskuntaa ja vähemmän heitä, jotka hajottavat kaiken hyvän.

 

Antti Roine

Ulvila