Lukijan mielipide: Koulujen yrittäjyyskasvatus on tulevaisuustyötä tärkeimmillään

Suomi tarvitsee uusia yrittäjiä, jotka luovat työtä itselleen ja muille.

Onneksi tuoreimman Nuorisobarometrin mukaan 58 prosenttia 15–29-vuotiaista on ainakin jokseenkin sitä mieltä, että haluaisi kokeilla yritystoimintaa. Yrityksen aikoo perustaa 14 prosenttia nuorista.

Ammattiin opiskelevista 39 prosenttia on kertonut haluavansa toimia yrittäjänä, korkeakouluopiskelijoista joka kolmas.

 

Tätä mahdollisuutta koronapandemiasta toipuvalla Suomella ei ole varaa hukata. Yrittäjyyskasvatus on tuotava vieläkin enemmän lasten ja nuorten arkeen.

Koska koti tarjoaa vain osalle esimerkkiä yrittäjyyteen, on opiskelulla ja harrastuksilla iso merkitys. Jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsisi perehtymään yrittämiseen, pitäisi eri ikävaiheissa olla mahdollista harjoitella yrittäjämäistä tekemistä.

Yrittäjyyskasvatus on kehittynyt 2000-luvulla. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien käyttöön on luotu yrittäjyyspedagogiikan menetelmiä. Työtä näiden käyttöönottamiseksi on jatkettava, sillä yli puolet nuorista ei koe koulussa tarjottua yrittäjyysopetusta riittäväksi.

Keskeinen petraamiskohde on opettajien yrittäjyyspedagoginen osaaminen.

Olemme Suomen yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hankkeessa kouluttaneet jo yli 9 000 opettajaa. Asia vaatisi kuitenkin laajemman opettajien perus- ja täydennyskoulutusta kehittävän ohjelman. Sen voisi toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön Opettajankoulutusfoorumin johdolla ja yrittäjyyskasvatusyhteisöjen tuella.

 

Joonas Mikkilä
Suomen yrittäjät